97.

Kanceláře Zebra Technologies - Vlněna Brno

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér KYZLINK ARCHITECTS (Jan Kyzlink, Zbyšek Sikora, Petr Pospíšil, Lenka Pitoňáková, Yvetta Hrubá)
Místo realizace Vlněna 526/7
602 00 Brno
Investor Zebra Technologies CZ s.r.o.
Vlněna 526/7
602 00 Brno
Dodavatel CTP/LINSTRAM/CRE8/MILT/PROINTERIER
Vlněna 526/7
602 00 Brno
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Díky dynamickému a rychlému rozvoji překonala mezinárodní firma ZEBRA TECHNOLOGIES kapacitu stávajících prostor na severu Brna. Společnost s pomocí architektonického týmu obsadila více než 4 patra nové budovy Vlněna. Komplexní architektonický návrh je založen na vrstvení jednotlivých pater tropických a subtropických podnebných pásů. Nosné botanické a zoologické téma se prolíná všemi architektonickými aplikacemi – od prvních „testfits“ a půdorysů, přes volby nábytku, dekorů, povrchů, zeleně až po detaily grafických navigací nebo názvosloví jednotlivých oddělení. V podlahových krytinách mořského patra se zrcadlí linky mořských proudů, patro džungle díky houpačkám a zeleni navozuje atmosféru divočiny, úrovni savany pak dominují tmavé dřeviny a světlé tóny vyprahlé krajiny. Celému konceptu pak vévodí prvek Zebry pečlivě skrýván ve formě grafik, výběru rostlin, textur, ikonických nábytků či skládaných dřevodekorů. Nedílnou součástí návrhu je práce s postcovidovým uspořádáním kanceláří.

Půdorys společnosti rozložen 4 pater ve dvou věžích budovy způsobil vyšší nároky na kvalitní prostorové uspořádání a navigaci napříč jednotlivými ostrovy (týmy). Čtyři nad sebou ležící patra jsou navíc díky orientaci budov uskočeny a umožňují vytvořit celkově 5 různých úrovní. Nedílnou součástí jsou tři různě veliké terasy, které byly vybaveny v duchu navazujících pater (témat). Samostatnou prvek návrhu pak tvoří kantýna a jídelní část „WorkCafé“, která navyšuje kapacity pracovních míst mimo běžný obědový čas. Celková půdorysná plocha projektu tvoří více než 8800 m2. Vysoký standard kancelářských prostor doplňují desítky akustických prvků a obkladů, dvouvrstvé skleněné příčky či podhledové akustické lamely.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?