93.

voliéru La Pampa v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér AU plan s.r.o.: Pavel Hřebecký, Michal Šourek, Adéla Macháčková, Martin Studnička
Místo realizace Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava
Investor Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Dodavatel Carl Stahl & spol, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Voliéra La Pampa je největší průchozí expozicí v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra je navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Voliéra je domovem kondorů havranovitých.


Voliérou vede stezka, přivádějící návštěvníky na dosah ruky ptactvu, ale zároveň nenarušuje jejich klidové zóny. Stezku lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a mokřady, kde se ptáci cítí jako doma. Voliéra je zpřístupněna dvěma bezbariérovými vstupy.

Elegantní, lehkou a vzdušnou voliéru tvoří na míru navržená nosná konstrukce promyšleného systému sloupů a táhel, založených na mikropilotech. Na nosný systém navazují zdánlivě levitující, téměř neviditelné stěny a zastřešení tvořené nerezovou splétanou sítí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?