91.

Oltář sv. Josefa

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér dílo: Veronika Kudláčková Psotková, rekonstrukce kostela: ateliér Tsunami
Místo realizace Slavětín (Radvanice, okr. Trutnov)
Investor Renata a Rudolf Kasperovi
Dodavatel MgA., Mgr. Veronika Kudláčková Psotková
Datum kolaudace projektu Říjen 2020

“Oltář Sv. Josefa”, rabicová síť, 2020, Kostel Sv. Josefa ve Slavětíně (okr. Trutnov)


Koncepce interiéru plně respektuje poslání kostela i jeho samotnou historii. Znatelná je inspirace oltářním obrazem s výjevem sv. Josefa s Ježíškem z dochované dokumentace původního interiéru. Figurální kompozice pak pracuje se sochařskou interpretací klasického oltářního umění, s přiznaným obdivem k renesančním a barokním mistrům a s respektem k dispozicím kostela. Hlavním námětem je příběh sv. Josefa, který je s Ježíškem v náručí centrem kompozice před čelní stěnou presbytáře. V životě Josefa byla péče o Marii a o jejího syna, kterému právě on dal jméno Ježíš a přijal ho za svého, jeho životním údělem. Jedinými zobrazenými lidmi jsou právě členové Svaté rodiny – Marie, Josef a Ježíš dítě. Andělé hráli v Josefově životě zásadní roli. Celou centrální kompozici svaté rodiny tak dotváří postavy andělů, kteří zvěstují, střeží, obdivují i vítají.

24 figur - 10 dětí, 14 dospělých figur, mírně nadživotní velikost, rabicová síť pozink, výroba 2019/2020, váha 5 - 15kg/ks. Zavěšeno na ocelových lanech tl. 1mm.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?