89.

Rodinný dům u lesa

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský / A I R ateliér
Místo realizace Fügnerova 776, Rosice nad Labem, Pardubice
Investor Karel Jonáš, Fügnerova 776, Rosice nad Labem, Pardubice
Dodavatel VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, Chrudim IV
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Investor delší dobu přemýšlel o stavbě domu „na stáří“. Pozemek na rozhraní města a lesa ho přesvědčil. Přestože byl poměrně velký, výstavba na něm byla velmi omezena územním plánem. Po vyhodnocení rizik jsme ale investorovi koupi doporučili a začali navrhovat dům, který bude bezbariérový, prostorný a bude působit spíše jako chata, kam budou vnoučata ráda jezdit za babičkou a dědou.
Srdcem domu je otevřený obytný prostor, orientovaný na sever k lesu, prosluněný jižními střešními okny přes galerii. Ta slouží jako skrytá herna vnoučat. Na obytný prostor navazuje zapuštěná terasa nezakrývající výhled, je přechodem mezi obývacím pokojem a zahradou. Její výhodou, je možnost uzavření skrytou, posuvnou skleněnou stěnou a tedy celoroční využití. Východní část domu slouží pro hosty a je pojednána neformálně, aby šla měnit dle potřeb. Západní část domu s šatnou, ložnicí, pracovnou a koupelnou, je obývána majiteli. Z jejich koupelny lze projít na malou, zapuštěnou, venkovní terasu se saunou.

Dům je vyzděný z keramických tvárnic s minerální vatou. V interiéru je vidět konstrukce krovu, z lehce vyběleného dřeva. Stropy jsou trámové, s betonovou deskou do prkenného bednění. Výrazné stropy, s nízkou světlou výškou, vytvářejí komorní prostory ložnicových křídel, které jsou protiváhou otevřeného centrálního obytného prostoru. Na fasádě domu se střídá bílá omítka a dřevěný obklad z opáleného smrku, který dodává stavbě dojem dočasnosti. Dřevěné prvky, včetně fasády, dokončovali majitelé svépomocí a mohli se tak podílet na finální podobě svého domu.
U tohoto domu jsme také pomohli navrhnout interiér, který lehce doplňuje přírodní charakter stavby a zahrnuje kusy nábytku, které si majitel přivezl z předchozího bydlení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?