87.

Dům u cesty na Kunětickou horu

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský / A I R ateliér
Místo realizace Ráby 196, Ráby
Investor Aleš Kubín, Ráby 196
Dodavatel Stavby Brych s.r.o., Na Vyhlídce 287, Srch
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Dům u cesty na Kunětickou horu v centru obce Ráby. Na pozemku původně stál zchátralý venkovský dům s malým hospodářským zázemím. Svou štítovou orientací navazující na rytmus sousedních, samostatně stojících domů v ulici. Tím se stal i náš hlavní motiv novostavby.
Rodinný dvojdům je řešen tak, aby splynul se svým okolím, přestože požadavkem investora byl přízemní dům, bylo nezbytné pro kontext najít využití i pro malé podkroví pod sedlovou střechou.
V domě jsou dvě bytové jednotky. První, blíže ulici je řešena s hlavním obytným prostorem v přízemí, veškeré obytné pokoje a hygienické zázemí je ale umístěno v patře. Druhý byt je oddělen velkou průchozí garáží a je převážně přízemní, v podkroví je pouze relaxační zóna na galerii s pracovnou. Celý dům je orientován do zahrady k bazénu.

Konstrukce domu je konvenční z keramických cihelných bloků s železobetonovými stropy. Střecha je vynesena dřevo-ocelovou konstrukcí a je kryta cementovláknitou šablonou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?