84.

Pracovní prostory ZDR Investments

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. David Wittassek, Jiří Řezák, Ing. arch. Jakub Čížek | QARTA Architektura, s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Palác Zlatý Kříž
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Investor ZDR Investments
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Dodavatel Dodavatel atypického nábytku:
eTruhlárna s.r.o.
Přátelství 986/19, 10400 Praha, Uhříněves

Dodavatel nábytku:
CRE8
Květinková 2592/12a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dodavatel skleněných příček:
Verti s.r.o.
Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 - Dolní
Datum dokončení / kolaudace projektu Srpen 2020
Fotograf

Kanceláře ZDR Investments se nachází v prvním patře Paláce Zlatý Kříž na nároží Jungmannovy ulice a Jungmannova náměstí v centru Prahy. Monumentální stavba z roku 1931 od architekta Fritze Lehmanna zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek byla vybudována na půdorysu písmene L. Díky tomu se ze dvou hlavních průčelí otevírá výhled na impozantní rondokubistický palác Adria a na Jungmannovo náměstí se sochou Josefa Jungmanna, z východní strany pak do vstupní části Františkánské zahrady.
Firma investuje do prémiových nemovitostí v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Zadáním bylo navrhnout reprezentativní prostory pro setkávání s klienty. Interiér o velikosti cca 400 m² je rozdělen na 3 funkční zóny, a to na vstupní část s recepcí a přilehlými jednacími místnostmi, dále zónu pro neformální setkávání prolnutou s kancelářemi jednatelů, zbylá část je tvořena čistě pracovním prostředím.

Prostor byl při první návštěvě v podobě shell and core, bez nánosů novodobých úprav. Jen trámy a sloupy byly částečně opláštěny. Odstraněním těchto drobných nánosů až na čistou materialitu železobetonových konstrukcí vznikl čistý a vzdušný prostor. Je zachována hrubost a surovost betonů, pohledový strop, na podlahu je aplikována betonová stěrka. Šperkem jsou minimalistické detaily prosklených bezrámových příček v kontrastu s masivními profilovanými dveřmi. Akustika je řešena stěnami s dřevěnými lamelami s výplní z minerální vaty.
Na pracovní náplň firmy odkazuje recepční pult a bar připomínající ocelovou příhradovou konstrukci jako stavební prvek hal. I autentická barevnost zvolených materiálů působí velmi přirozeně. Prvek hravosti do kanceláří vnáší modulární nábytek, který lze libovolně rozmístit i stohovat. K pohodě nemálo přispívá barová atmosféra a transparentnost prostoru děleného jen vizuálně sklem a lehkými průsvitnými závěsy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?