85.

Kaskády Hranice - první etapa

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Ladislav Opletal, Ing. arch. Miroslav Strnad - ARTERA projekt s.r.o.
Místo realizace Pod Nemocnicí 2251, 753 01 Hranice
+ 49.5512692N, 17.7464056E
Investor Kaskády Hranice – první etapa s.r.o.
Dr. Skaláka 1459/7, 750 02 Přerov
Dodavatel BP STAVBY Morava s.r.o.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Kaskády Hranice jsou tvořeny třemi solitérními bytovými domy usazenými v mírném svahu, které tvoří jeden celek. Prostorově rozmanitá architektura člení základní objem na menší boxy, které jsou zapuštěné anebo ponechané v původní poloze. Plastické řešení je posíleno protažením některých stropních desek. Tato kombinace střídání lichých a sudých podlaží vytváří prostorné polozapuštěné terasy, které nabízí dostatek prostoru i soukromí. Charakteristické přesahy zároveň zajišťují účinnou ochranu proti přehřívání.

Identitu jednotlivých domů zajišťují HPL panely s dřevodekorem instalované na ocelovém zábradlí terasy, kdy pro každý dům byl vybrán jiný dřevodekor. Ostatní architektonické prvky jsou u domů sjednoceny.

Stavebně se jedná o 5 ti podlažní objekt se suterénem, sloužícím jako technické zázemí, garáž a prostor sklepů. Nadzemní podlaží slouží k bydlení v bytových jednotkách. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem, který umožňuje volnost dispozic.

Konstrukční řešení je založeno na podmínce možnosti libovolných dispozičních variant bez zásadního omezení konstrukčními prvky. Základní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet se stropní deskou. Modul sloupů vytváří předpoklad řešení bytů v různých velikostech, a to cca od 35 m² do neomezené velikosti dle požadavků klienta. Rovněž nároky na statické řešení objektů jsou vzhledem k malému rozpětí méně náročné.

Vlastní skelet vytváří optimální předpoklady pro neomezené řešení dispozic jednotlivých podlaží a bytů. Krakorce (2m) jsou vynášeny svislými stěnami, a to formou podpor nebo formou zavěšení stropů do krakorcových stěn, které jsou usazeny u vnějších sloupů střídavě v každém druhém podlaží. Zavětrování objektů je mimo jiné zajištěno schodišťovými stěnami s výtahovou šachtou a může být v dolních podlažích posíleno zavětrovacími stěnami. Založení objektů je provedeno na pilotách.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?