130.

Projektová dokumentace stavebních úprav v areálu sv. Bartoloměje

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Místo realizace Brandlova ulice, Kolín
Investor Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
IČO: 002 35 440
Dodavatel Sdružení BFK service a.s. a GEMA ART GROUP a.s.
Datum kolaudace projektu Září 2020

Kolínská akropole kolem chrámu sv. Bartoloměje zahrnuje kromě prostoru parkánu i objekty zvonice, Staré školy a kostnice. Revitalizace tohoto prostoru měla několik důležitých cílů: vrátit do tohoto, léta uzavřeného a neudržovaného prostoru život a zpřístupnit ho lidem a obnovit zchátralé objekty a dát jim smysluplnou náplň. V prostoru parkánu vznikla klidová zóna s lavičkami, bylinkovou zahradou a vinicí. V kostnici byla odstraněna statická porucha, byla vyčištěna kosterní výzdoba a provedena nová venkovní omítka. Objekt Staré školy byl kompletně obnoven do původního stavu – dřevěné podlahy, vápenné omítky, restaurovány původní dveře a okna. Důležitá byla obnova vnějších omítek, které byly nevhodně odstraněny počátkem 20. století. V objektu je umístěna interaktivní expozice, zaměřená na historii města. Ve zvonici došlo ke kompletní obnově interiéru – v suterénu bylo zřízeno lapidárium, v patře je umístěn chrámový poklad. V úrovni ochozu je v místnosti věžníka umístěna malá galerie.

Při obnově byly důsledně používány tradiční řemeslné postupy a materiály. Vápenná malta, prkenné podlahy kladené na polštáře, cihelné podlahy kladené do písku nebo vápenné malty, dřevěné trámové stropy s prkenným podbitím a omítkou na rákosu. Výslovně bylo zakázáno používat moderní materiály jako je montážní pěna, lepidlo a perlinka, vruty s křížovou hlavou atp. Vše bylo podřízeno maximálně citlivému přístupu k památce – rozvody elektro a vytápění byly vedeny v podlahových násypech nebo v drážkách po původní instalaci. Obecně lze říci, že byl kladen důraz na co největší podíl ruční práce.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?