83.

Mateřská škola Doubek, Pardubice

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Ing. arch. Lívia Orišková, Ing. Tomáš Stopka / Med Pavlík architekti s.r.o.
Místo realizace Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice
Investor Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Dodavatel Prima spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973, 50003 Hradec Králové
Datum kolaudace projektu Říjen 2020

Školka s kapacitou 75 dětí je součástí nové ucelené rezidenční lokality. Mateřská škola má charakter pavilónů s atmosférou těsného kontaktu s okolní krajinou a jejími přírodními prvky. Pavilónový charakter přibližuje měřítko stavby okolním rodinným domům a umožnil nám dům vyprojektovat pro výstavbu v etapách. Objekt má optimistickou a zároveň klidnou atmosférou dosaženou za pomoci poctivých, převážně přírodních materiálů, které se uplatňují ve své přirozené barevnosti a textuře. Důraz byl kladen na trvanlivost materiálů. Materiálový koncept prostupuje také interiérem. Před vstupem s mírně převýšenou kompozicí jasně definující vstup do významného objektu občanské vybavenosti je vytvořen veřejný prostor. Parkování K+R i odstavná stání jsou pak řešena mimo tento veřejný prostor. Jižní strana obrácená do zahrady je rozvolněnou kompozicí pavilónů s krytými terasami. Severní fasáda působí svou linearitou doplněnou o vrstvu hravě rozmístěných okenních otvorů.

Zadáním objednatele byl požadavek na případnou etapizaci výstavby s ohledem na možnosti financování. Dům je navržen jako zděný z keramických tvárnic založený na základových pasech a s monolitickými střešními deskami. Zateplení objektu svými hodnotami součinitele prostupu tepla splňuje požadavek pasivního domu. Fasády jsou provedeny dle jednotlivých částí buď v kontaktním zateplovacím systému (pavilony) nebo s provětrávanou mezerou a měděnou falcovanou krytinou (zázemí školky), dřevěným obkladem (hlavní vstup), obkladem z bondových plechů (vedlejší vstupy). Objekt má důsledně navrženou, realizovanou vzduchotěsnou vrstvu testovanou na standard pasivního domu. Exteriérové stínění je zajištěno přesahy střech a screenovými roletami. Zdrojem tepla je plynový kotel v kombinaci s podlahovým vytápěním, resp. radiátory dle vhodnosti pro daný účel místnosti. Je navrženo hospodaření s dešťovou vodou, která je jímána ze střešních ploch a následně využívána pro zálivku pozemku.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?