78.

"Nová Psychiatrie Nemocnice Tábor a.s. "

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jan Hochman - Ateliér H1 - Autor celkového objemového, dispozičního, provozního řešení a stavební koncepce budovy a jejího interiéru včetně AD. zároveň také odpovědný projektant stavby – DUR,DSP, DPPS a podkladů pro realizaci stavby a jejího
Místo realizace Nemocnice Tábor a.s. - kpt. Jaroše 2000, 39003 Tábor
Investor Ředitel nemocnice Tábor a.s. - Ing. Ivo Houška, MBA - mob.: 606494751 ivo.houska@nemta.cz
Dodavatel Pradast spol. s.r.o - Nám. Přemysla Otakara II. 10/6 - Ing. Petr Steinbauer mob.: 602402160
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Architektura pro zdravotnictví, která má ambici, svým výrazem, řešením prostorů i atmosférou, napomáhat léčit. Specifické požadavky na aktivní a cílený návrat psychiatrických pacientů do ztracené stability, jistoty a normálního života se prokresluje jak ve vstupní fasádě –„…díry do hlavy a kameny na duši…“ jsou zobrazeny v těžkém nadpraží transparentního vstupu do vyšetřovací části budovy. Otevřenost interiérových prostorů, s maximální možností kontaktu lékařů, sester a pacientů je jasným určením společných a intimních prostorů, barevností podlah, stěn i vybavení, povrchy i maximálním použitím denního světla řešeno tak, aby společně s prostory pro art-terapii a možností pobytu na venkovních, chráněných terasách mohlo napomáhat možnosti relaxace, regenerace a nabytí ztracené stability a vnitřních jistot, kterým v současnosti říkáme zdraví. Opakem vstupní fasády je jihozápadní otevření fasáda s „volně vlající“ ochrannou sítí a pohledem do vzrostlé zeleně.

Třípodlažní budova s kompletním, technickým a zdravotnickým vybavením a s aktivní vazbou na okolní přírodu. Monolitická konstrukce umožnila řešení různých objemů jednotlivých podlaží řadit nad sebe, jak racionálně z pohledu provozu a jednotlivých technických a bezpečnostních zařízení, tak ve všech podlažích umožnit transparentní vazbu na parter a chráněné obytné terasy. Řešení ochranných sítí a bezpečnostních ochozů umožnilo umístit do vyšších podlaží i pobytové prostory s vysokou mírou ochrany. Volba povrchů a barevnosti částí budovy reaguje na specifičnost provozů a oddělení i specifickou zátěž jednotlivých konstrukcí a detailů interiéru. Dělení budovy do, v přízemí umístěných diagnostických prostorů a denního stacionáře pro externí klienty a další dvě podlaží řešená jako samostatné pobytové a léčebné jednotky, umožňuje bezpečný provoz a intimity, ale i racionální řešení vytápění, vzduchotechniky a dalších technických a bezpečnostních systémů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?