70.

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jan Žlábek, Ing. Jiří Slánský, Ing. Kateřina Hon, Ing. arch. Radek Polívka
Místo realizace Purkyňova 446, 547 01 Náchod, Česká republika
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03
Dodavatel GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín; BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Datum kolaudace projektu Září 2020

Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem a slouží pro více jak 200 tisíc obyvatel. Cílem byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako srdce nemocnice, určená pro intenzivní medicínu. Lůžkovou péči zajistí pavilon J s kapacitou 150 lůžek. Do pavilonu K se přestěhuje dětské oddělení, oddělení porodnice, ARO lůžka a JIPová lůžka, aseptické a superaseptické operační sály a všechny zobrazovací metody včetně MR. Součástí tohoto pavilonu je 8 operačních sálů, z nichž jeden je výjimečný tím, že obsahuje přípravu pro budoucí pro robotické operace. Sály budou disponovat nejmodernějším systémem video managementu ve formátu 4K. Tato inteligentní platforma pro poskytuje možnosti efektivního vizuálního řízení a ověřování událostí v reálném čase, zpětného dohledávání potřebných informací v pořízeném záznamu, archivaci záznamů či zprostředkování videokonference přímo z těchto sálů komukoliv přizvanému z celého světa.

Unikátní a jedinečná je v tomto rozsahu dodávaná technologie výroby kyslíku. Generátor kyslíku je založen na principu použití molekulárních sít, která jsou schopna oddělit dusík od kyslíku na základě různých velikostí molekul. Všechny technologie instalované v nových pavilonech lze centrálně řídit a spravovat na dálku. Na vizualizacích je tak možné v reálném čase sledovat a řídit parametry nastavení od teploty v jednotlivých místnostech budov až po tlaky medicinálních plynů na operačních sálech. Budova má provětrávanou fasádu z keramických a barevných skleněných panelů v kombinaci s vnějšími horizontálními a vertikálními střešními okny a hliníkovými dvojitými okny. Většina střech je osázena extenzivní zelení, zatímco jiné části střech mají zdroje chlazení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?