68.

Bouda z přírodních materiálů

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Kateřina Mastroianni
Místo realizace Syřenov 51251
parc. číslo 2028
Investor Marco a Kateřina Mastroianni
Dodavatel Svépomocí
Datum kolaudace projektu Září 2020

Malý dřevěný domek z udržitelných přírodních materiálů, jako ekologická alternativa mobilheimu a modulárního domku. Svou formou domek citlivě zapadá do prostředí českého venkova.
Jednoduchá konstrukce umožňuje svépomocnou montáž ve 2-3 lidech, která zabere přibližně 1 měsíc.
Bouda je dočasným domovem na pozemku, než se zde podaří postavit rodinný dům.
V budoucnu pak bude Bouda sloužit jako pracovna, domek pro hosty, nebo první samostatné "bydlení" odrostlé děti.
Bouda je projekt jedinečný zejména svou jednoduchostí.
Konstrukce domku je dobře replikovatelná.
Je snadná na montáž, levná a variabilní. Použité ekologické materiály jsou běžně dostupné na trhu.
Projekt se snaží hledat odpovědi na následující otázky:
Budoucnost krajiny, dostupné vlastní bydlení pro mladé lidi, návrat řemesla a estetické tradice na český venkov, využití moderních technologií ve prospěch přírody.

Domek je lehký a tak bylo možné založit ho na zemních vrutech, zavrtaných ručně.
Bez výkopů, betonáže a terénních úprav, s respektem k přirozené morfologii a vegetaci pozemku.
Skelet je "stavebnice" z předem strojově připravených smrkových profilů s minimálním odpadem.
Plechy pro falcovanou plechovou krytinu byly připraveny na míru a dovezeny na místo stavby společně se skeletem.
Stěny mají difúzně otevřenou konstrukci.
Parozábrana na interiérové straně je papírová, tepelnou izolaci stěn tvoří lněná izolační rohož (připravená na míru) a dřevovláknité izolační desky (tvořící zároveň ochranu proti vniknutí škůdců do konstrukce).
Interiérovou pohledovou vrstvu tvoří české smrkové palubky.
Provětrávaná fasáda je vyrobena z hrubých modřínových prken z místní pily.
Podlaha síně je ze smrkových palubek ošetřených dvěma vrstvami přírodního oleje.
Příčka je z březové překližky.
Koupelna bude mít keramickou dlažbu a obklad.
Okna jsou izolační dvojskla.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu A

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?