66.

Dům Hudby Pardubice - rekonstrukce interiéru společenské části

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ondřej Tuček, spolupráce Lenka Belanská, Jan Binter, Filip Bernard
Místo realizace Sukova třída 1260, Pardubice I
Investor Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Dodavatel Marhold a.s., Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Datum kolaudace projektu Září 2020

Projekt celkové rekonstrukce interiérů společenské části Domu hudby zahrnoval úpravy 3 sálů (Sukova síň, Malý a Komorní sál), společného foyer ve dvou úrovních, vstupní partie Konzervatoře Pardubice, zázemí pedagogů a také přilehlých venkovních ploch, ochozů a dvora. Rekonstrukce zahrnovala i kompletní výměnu technologického vybavení a nové ozvučení a scénické osvětlení.

Budova byla postavena v 80. letech 20. století původně jako sídlo KV KSČ podle projektu Jana Třeštíka, autorem interiérů byl Jan Bočan. Po sametové revoluci byla zasvěcena hudbě – je zde sídlo Konzervatoře, Komorní Filharmonie a dalších hudebních organizací. Cílem modernizace byla celková revitalizace interiérů a jejich přizpůsobení potřebám současných uživatelů a návštěvníků. Bylo nutno navrhnout řešení na míru pro jednotlivé sály, zahrnující akustická opatření, nové povrchy, vybavení a mobiliář.

Všechny prostory byly vybaveny vzduchotechnikou a novým osvětlením, část prostorů doznala i dispozičních změn pro lepší provozní vazby, přehlednost a orientaci. To se týkalo zejména školní části, kde byla vybudována nová recepce na místě zrušeného schodiště.

Návrh zahrnoval i na míru vytvořený orientační a propagační systém, výsadbu zeleně namísto vykácených stromů a opravu a kultivaci přilehlých venkovních teras, květníků a dvora.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?