65.

Mateřská škola

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ondřej Tuček, spolupráce Lenka Belanská, Jan Binter
Místo realizace Lety u Dobřichovic, Karlštejnská ulice, Lety, 252 29 Dobřichovice
Investor Obec Lety, Na Návsi 160, 252 29 Dobřichovice
Dodavatel Pragotrade spol. s r.o., Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Mateřská škola byla vybudována v roce 2020 jako první část areálu, který bude zahrnovat i základní školu a tělocvičnu. Tento školní campus je umístěn na samém kraji zastavěného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotlivé budovy byly od samého počátku navrhovány jako samostatné pavilony, pospojované přízemními krčky.

Hlavním architektonickým principem návrhu je prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Všechny budovy jsou sjednocené přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště.

Jako konstrukční systém byly použity režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací – ty se pohledově uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavním hlediskem je vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo a PUR stěrky na podlahách a dřevěný nábytek a okna.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?