72.

Rekonstrukce a stavební úpravy související s návrhem nové expozice Španělské synagogy

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Petr Franta, autor; Lucie Laštovičková, Štěpán Sekera, Petr Sobotka, Jan Červenák / PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.
Místo realizace Španělská synagoga, Vězeňská 1/141, 110 00 Praha 1
Investor Židovské muzeum v Praze, ředitel Leo Pavlát, U Staré školy 1, Praha 1, Staré Město
Dodavatel Konsit a.s., ing. Pavel Polcar, Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Hlavní loď po rekonstrukci Španělské synagogy slouží 3 funkcím:
VÝSTAVNÍ – nová stálá expozice “Židé v českých zemích“, v návrhu bylo nutno zajistit podmínky mikroklimatu muzeální kvality.
KULTURNÍ – pořádání koncertů pro 250 sedících posluchačů
NÁBOŽENSKÉ – k příležitostným bohoslužbám.
Ve funkcionalistické přístavbě byl obnoven hlavní vstupní vestibul a vložena celoprosklená výtahová plošina pro bezbariérový pohyb návštěvníků na ženskou galerii a expozici v Zimní modlitebně.
Hlavním materiálem všech prvků nové expozice a dalších objektů je sklo v různých podobách, které přispívá k výtvarnému účinu celé expozice.
Veškeré nové prvky jsou transparentní a slouží k informaci - tisk na skle, integrované audiovizuální displeje.
Návrh rekonstrukce a stavební úpravy Španělské synagogy (1868, Ignác V. Ullman) s přilehlým funkcionalistickým objektem (1936, Karel Pecánek) s návrhem nové expozice ve velmi exponované historické části Starého Města pražského v památkové rezervaci UNESCO.

Dlouhou dobu nepoužívaný původní systém větrání byl repasován, ale je kompletně motorizován a napojen na inteligentní systém regulace.
Pro řízení vnitřní teploty a vlhkosti je využíváno noční vychládání při využití systému regulace původního centrálního odvětrání v oknech a kupoli templu. Vytápění je zajištěno nově regulovaným podlahovým topením v přízemí a novým topným systémem na galerii.
Využití hlavního prostoru pro větší počet návštěvníků vyžadovalo doplnění přívodní vzduchotechnické jednotky do únikového schodiště a cirkulačních teplovzdušných clon nad vstupní dveře vestibulu synagogy.
Oválné celoskleněné vitríny jsou plynotěsné s vnitřním klimatem monitorovaným a řízeným systémem Prosorb.
Osvětlení dle parametrů expozice ASHRAE bylo dosaženo instalací speciálních stínících screenů vizuálně nerušících vitrážová okna ve fasádě.
Interaktivní audiovizuální displeje byly integrovány do nových synagogálních lavic, nebo skleněných pylonů v Zimní modlitebně.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?