63.

Rozhledna Holedná

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Tomáš Jurák, Adam Michna, Andrea Kučerová / TJ ARCHITEKTI
Místo realizace Obora Holedná, Žebětínská, 623 00 Brno-Žebětín
Investor Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
Dodavatel NBS Invest, a.s., U Skleníků 1a, 736 01 Havířov
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Inspiraci pro návrh rozhledny jsme nalezli právě v charakteristických stromech Kohoutovických lesů – dubech. Stejně jako se kmen dubu skládá z několika navzájem propojených vrstev, konstrukce rozhledny je též tvořena několika vrstvami. Tuhé nosné jádro rozhledny parafrázuje nosnou složku kmene stromu, tedy dřevo a „sukénka“ rozhledny tvořená z ocelových lan odpovídá rozbrázděné kůře kmenu. Dramatické rozbrázdění borky je symbolicky vyjádřeno kosočtvercovou texturou uspořádání ocelových lan vnějšího pláště. Základním architektonickým záměrem je přepis struktury kmene dubu.

Technické řešení návrhu vychází z požadavků na maximální bezpečnost návštěvníků, vysokou životnost a snadnou údržbu konstrukce. Vystavení stavby vlivům počasí zásadně ovlivnila výslednou podobu konstrukce. Podlaha vyhlídkové plošiny se nachází 34,32m nad terénem.
Konstrukce je koncipována jako tuhé válcové nosné ocelové jádro s taženým vnějším pláštěm z ocelových táhel též uspořádaných půdorysně v kruhu. Obě tyto části se rovnocenně uplatňují na racionální estetice návrhu, ale konstrukční odlišnost je zásadní. Ocelová táhla vnějšího pláště rozhledny - „sukénka“, tvoří nosnou část konstrukce namáhanou pouze na tah, kdežto tuhý středový nosný dřík je namáhán převážně tlakem. Životnost ocelové konstrukce je možné dlouhodobě zaručit, a navíc vyžaduje minimální kontrolu a údržbu. Povrchová úprava je navržena v podobě žárového zinkování všech prvků. Montovaná ocelová konstrukce rozhledny je osazena na masivní železobetonové základové desce skryté pod terénem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?