102.

Rekonstrukce objektu Bubenská 1

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Pavla Brůžová, Ing. arch. Jana Kořínková / TaK Architects
Místo realizace Bubenská 1477/1, Praha 7-Holešovice, 170 00
Investor Bubenská 1, a.s.; Vladislavova 1390/17, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Dodavatel Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Datum kolaudace projektu Září 2020

Palác Elektrických podniků patří mezi nejvýznamnější památky české meziválečné funkcionalistické architektury. Hlavní myšlenkou obnovy bylo prezentovat signifikantní části budovy v jejich autentické podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci. Projekt přináší zcela nové techniky a technologie, naznačuje cestu k obnově obdobných meziválečných staveb velkého měřítka. Průlomová byla komplexní rekonstrukce obvodového pláště s akcentem na celistvý architektonický výraz, ale také interiérů, kde se jedná o skloubení autentické obnovy a novodobých požadavků. Jádro objektu tvoří kancelářská část s těžištěm v pětipatrové lodi centrální dvorany lemované galeriemi po obvodu. Dispozičně uzavřený střed je směrem do hloubky rozvolňován do otevřenějších dispozic. Součástí obnovy jsou i navazující prostory, někdejší výstavní galerie, obchodní jednotky v přízemí a přilehlé plochy doplněné moderním detailem parteru.

Objekt je železobetonový monolitický skelet založený na betonových patkách, doplněný v úrovni posledních dvou podlaží skeletem ocelovým. Hlavními technickými momenty rekonstrukce byly celková sanace základů z hlinitanových betonů, komplexní výměna obvodového pláště vč. výplní otvorů, výměny všech technologických systémů a jejich doplnění vzhledem k platné legislativě zejména v oblasti požární techniky a v neposlední řadě vytvoření automatického parkovacího zakladače ve značné části rozsáhlých suterénů. Komplikované byly práce na restaurátorských celcích, kde byly historické prvky doplňovány současnou funkční vrstvou architektury. Díky celkové obnovně fasád zahrnujících vývoj a výrobu kopií dřevěných a ocelových oken, zbudování nových prosklených střech nad původními střechami sklobetonovými ve všech atriích byly současně značně vylepšeny tepelně-technické vlastnosti obálky budovy. Instalované technologie pak reprezentují kvalitativní posun v ekonomice a efektivitě provozu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?