62.

Sportovní areál, Praha-Lysolaje

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss / knesl kynčl architekti s.r.o.
Místo realizace Sokol Lysolaje
Štěpnice 355
165 00 Praha-Lysolaje
Investor MČ Praha-Lysolaje
Dodavatel STRABAG a.s.
Gardenline s.r.o.
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Sportovně-rekreační areál navržený na neobhospodařovaných a zanedbaných pozemcích nad zahrádkářskou kolonií Zavážky při výjezdu z Lysolají doplnil chybějící sportovní vybavenost v městské části. V budoucnosti na severovýchodě naváže na plánovaný obytný soubor Zátiší Lysolaje, který už je v současné době ve výstavbě.
Na vyčištěném a srovnaném terénu vznikly fotbalové hřiště se zázemím, pobytová loučka, dopravní hřiště se skladem pro hřiště i údržbu celého areálu, výběh pro psy, parkoviště, příjezdová cesta a stezka pro pěší a cyklisty.

Jednopodlažní objekt zázemí sestává ze dvou samostatných provozů – větší část zaujímají šatny a hygienické zázemí pro sportovce, v menší části jsou umístěny občerstvení, veřejné toalety pro návštěvníky a další zázemí areálu. Obě části jsou sjednoceny pod společnou střechou, z větší části s vegetační úpravou, která svým přesahem vytváří krytý venkovní prostor s posezením, ale zároveň jsou materiálově odlišeny a kombinují dřevěný obklad v klubových barvách zelené a bílé s tmavě šedou omítkou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?