54.

Nové sídlo finanční skupiny J&T

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér akad. arch. Vít Máslo, dipl. arch. David Richard Chisholm / CMC architects
Místo realizace Sokolovská 700/113a, Praha 8 – Karlín, Česká republika
Investor J&T Real Estate
Dodavatel Sdružení Geosan – Metrostav
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Nové sídlo J&T, na rozhraní pražského Karlína a Libně, urbanisticky doplňuje nedávno dokončený administrativní areál Rustonka. Od svých sousedů se však výrazně odlišuje vnějším výrazem fasády i vnitřní náplní budovy. Svět financí se skládá z různých prvků, vše musí fungovat a do sebe zapadat. Kontinuální fasáda tento svět odráží. Jasnému ortogonálnímu členění odpovídá i základní rozložení prostor uvnitř budovy, podtržené originálním grafickým návrhem vnitřního orientačního systému celého objektu. Grafické ztvárnění písma, znaků či geometrie liniových svítidel vychází právě z výrazné grafičnosti fasády. Ambicí projektu bylo nevytvářet uzavřený bankovní svět, ale navázat objekt na městský život a integrovat jej do existující urbanistické struktury.
Při návrhu interiéru byl prioritní komfort každodenních uživatelů, tedy zaměstnanců a klientů.

Výrazná a silná budova, která svým projevem akcentuje vztah investora k nedílné součásti jeho zájmu – umění, dala autorům možnost v interiéru využít organického zakřiveného tvarosloví kontrastního vůči rigidnosti fasády. Vstupní hale dominuje dvacet metrů dlouhé osvětlení z českého křišťálu. Umělecké svítidlo Stellar Dust představuje jednu z největších novodobých světelných instalací u nás. Celkem 726 křišťálových kapek vzniklo dle návrhu architektů ve sklárně Bomma ve Světlé nad Sázavou. Na světelnou vlnu navazuje vlna dřevěná. Oba tyto prvky jsou vytvořeny pomocí unikátních parametrických definic. Zatímco Stellar Dust vychází z prostorových vazeb ve vstupní lobby, zakřivený podhled v kavárně, jež volně navazuje na vstupní halu, je algoritmickým přepisem geometrie ženského těla.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu LEED GOLD

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?