152.

PLATO Contemporary Art Gallery

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Robert Konieczny, Michał Lisiński, Dorota Skóra
Ateliér Robert Konieczny KWK Promes
Místo realizace Porážková 26, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Investor Statutory City of Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Czech Republic
Dodavatel MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 70300 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2022
Fotograf Juliusz Sokołowski, Jakub Certowicz

Projekt je výsledkem architektonické soutěže, jejímž cílem bylo zachránit cenný objekt historických městských jatek a přestavět ho pro účely Galerie současného umění Plato v Ostravě.
Stěny jatek byly významně zchátralé a v důsledku měnících se provozních požadavků po skončení jatečního provozu byly účelově a velmi necitlivě probourané obrovskými otvory. Cihlové zdivo ušpiněné sazemi jednoznačně svědčilo o překotné a ne tak dávné průmyslové minulosti města. Architekti tyto nedostatky budovy uchopili jako svého druhu hodnoty, které je potřeba uchovat, ale navíc přidali do více než stoletého příběhu této budovy novou současnou vrstvu. Uchovali jsme původní patinu venkovních stěn, smaltovým rastrem „přišpínili“ příliš lesklé nové skleněné výplně okenních a dveřních otvorů a průrazy ve zdech zacelili výplněmi soudobým materiálem při zachování zdobnosti, která je vlastní původním cihlovým zdem, ale provedli ji ve zjednodušené soudobé interpretaci.
Princip vytvoření nových dříve neexistujících prvků budovy z betonu (a mikrocementu) je všude čitelný, a byl rovněž využit i při obnově ze statických důvodů stržené části jatek.
Hlavní myšlenka projektu je založena na přiznání a ponechání otvorů ve venkovních stěnách jako příležitosti pro přímé a funkční propojení budovy s venkovním prostorem a městem. Řešení, aby se nové výplně otvorů mohly otáčet umožnilo snadno otevírat vnitřní výstavní sály směrem ven. To nabízí umělcům a kurátorům zcela nové výstavní možnosti a umožňuje umění doslova „vyjít“ do okolního prostoru. Díky mobilitě stěn obecně chápaná kultura může být více demokratická a být mnohem více přístupná novému publiku.

Venkovní výstavní a komunikační plochy, které jsou provedeny ze zpevněných vodopropustných vrstev, jsou obklopeny zelení. Okolí budovy tvoří tráva, květinová výsadba a stromy, dešťová voda zachycována podzemními retenčními nádržemi je využívaná pro zálivku. Způsob výsadby zeleně navazuje na obrysy již neexistujících budov, které kdysi tvořily provozní zázemí areálu a možnost využít jedlé plodiny rostlin jek venku tak uvnitř galerie doplňují rozsah celé proměny místa.

Autoři: Robert Konieczny KWK Promes,
architekti: Robert Konieczny, Michał Lisiński, Dorota Skóra
Autorská spolupráce: architekti: Tadeáš Goryczka, Marek Golab-Sieling
Spolupráce: architekti: Agnieszka Wolny-Grabowska, Krzysztof Kobiela, Adrianna Wycisło, Mateusz Białek, Jakub Bilan, Wojciech Fudala, Katarzyna Kuzior, Damian Kuna, Jakub Pielecha, Magdalena Orzeł – Rurańska, Elżbieta Siwiec, Anna Szewczyk, Kinga Wojtanowska
Řešení interiéru: Robert Konieczny KWK Promes; TUKEJ Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka; Yvette Vašourková CCEA MOBA
Zahradní úpravy: Denisa Tomášková
Konstrukční řešení: MS – Projekce,
projektanti: Jaroslav Habrnal, Petr Hanko, Pavel Šlancar, Martina Volná
Inženýrské sítě a rozvody: MS – Projekce a spol.
Generalní dodavatel stavby: Zlínstav
Plocha pozemku: 11417 m2
Zastavěná plocha: 2154 m2
Užitková plocha: 2841 m2
Plocha celkem: 3601 m2
Kubatúra: 18700 m3
Projekt: 2017-2019
Realizace: 2020-2022
Cena investice: 230 000 000 CZK + 48 600 000 CZK (zahradní úpravy veřejného prostoru kolem objektu)

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?