187.

Kocanda Kravsko II Sádrovna + Třídírna

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Barbora Hora, Jan Hora, Jan Veisser, Maroš Drobňák, Klára Jordánová - krajinné úpravy
Ateliér ORA (originální regionální architektura)
Místo realizace Kravsko
Investor www.kocandakravsko.cz | recepce@kocandakravsko.cz | ITVV spol. s r.o.
Dodavatel Okna | Truhlářství Nečas
Cementová dlažba | Marrakesh Cement Tiles
Baterie | Tres | https://www.tresgriferia.com/
Sanita | Duravit | https://www.duravit.cz/
Pálená taška bobrovka | Tondach | https://www.wienerberger.cz/
Topné infrapanely | ES systems | https://es-systems.eu/
Kovový nábytek | Adico | https://www.adico.pt/
Datum dokončení / kolaudace projektu Červen 2022
Fotograf BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com

Projekt řeší druhou etapu konverze areálu bývalé keramičky v Kravsku. Výroba zde fungovala přes sto let, ještě nějaký čas po sametové revoluci. Brzy ji však stihl osud mnoha jiných zastaralých průmyslových provozů – výroba byla ukončena, areál měnil majitele a dlouhodobě chátral. Současní majitelé, kteří z Kravska pocházejí, areál přestavují pro pořádání společenských událostí a zážitkovou turistiku.
FABRIKA
Část původní fabriky hned vedle komína nově slouží jako recepce a zázemí pro zaměstnance. Do objektu se vstupuje po rampě z probarvovaného betonu. Rampa se schodištěm plní primárně užitnou funkci, ale zároveň jsou výrazným výtvarným prvke m, který návštěvníky vítá a přirozeně navádí ke vstupu. Osy areálu původně směřovaly jiným směrem, na ně už z provozních a vlastnických důvodů nebylo možné navázat. Současný vstup jsou bývalá záda areálu, proto bylo potřeba vytvořit nový výrazný atraktor, který na první pohled upoutá pozornost návštěvníka.
SÁDROVNA
Jde o původní utilitární sklad sádrových forem. Objekt má podlouhlý půdorys v poměru 1:8 ve třech podlažích. Zaklenuté sklepy jsou z jihu zapuštěné do svahu. Přízemí je zděné, druhé podlaží je dřevostavba. Zdivo je částečně vystavěné ze starých sádrových forem, které se používaly k odlévání keramiky. Materiál to není pro stavbu vůbec vhodný. Je důkazem, že se v historii recyklovalo a stavělo z toho, co bylo zrovna po ruce.
Konverze staveb pro nový účel vyžadují větší míru zásahů než jednoduchá rekonstrukce. Projekt řeší proměnu bývalého skladu na ubytovací zařízení. Podlouhlý tvar umožnil nasekat dispozici na jednotlivé pokoje jako salám. Vzhledem k útlosti domu necelých 6 metrů nebylo možné vestavět komunikaci dovnitř. Zvláště ve druhém podlaží by to znamenalo výrazný zásah do dochovaných konstrukcí. Rozhodli jsme se proto přistavět samostatnou pavlač, která obslouží vrchní pokoje a spodním vytvoří z jižní strany žádoucí zápraží díky hustému laťování. Pavlač je sestavená z dubového řeziva druhé jakosti, které mělo původně sloužit jako palivo.
TŘÍDÍRNA
Objekt bývalé třídírny je nejmladší z celého areálu. Doba jeho vzniku sahá do poloviny minulého století. Historicky jde o nejméně cennou stavbu, ale i tak je pěkným příkladem tehdejší průmyslové výstavby, která je čistě účelová. Už tehdy se při výstavbě recykloval stavební materiál. Zde jsme při návrhu postupovali konvenčně.

Materiály

Čedičová dlažba
Cementová dlažba | Koupelny
Bobrovka | střecha
TiZn plech | střecha
Bílé obklady | Koupelny
Pavlač z dubového dřeva
Betonová rampa | Schody Rebus

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?