22.

Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Marek Topič
Ateliér MTA
Místo realizace Pod Vartou 858, Semily
Investor Město Semily
Dodavatel BAK stavební společnost, a.s.
MBQ s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf BoysPlayNice

Novostavba určená pro 110 dětí sdružuje klasickou obecní mateřskou školu a waldorfskou mateřskou školu v jediném objektu, umístěném poblíž soutoku řek Jizery a Olešky na periferii města.

Cílem bylo vytvořit objekt s centralizovaným zázemím a kuchyní pro dvě nezávislé dvoutřídní školky pro děti od tří do šesti let.

Stavba zahrnuje hlavní objekt (4 třídy, kuchyň, zázemí), přístřešek pro odkládání kol a komunálního odpadu, pavilon se skladem nářadí a hraček, altán MŠ a altán WŠ. Hmota hlavního objektu odděluje plochu zahrady od plochy parkoviště a svým zaoblením minimalizuje vzájemné zastínění se sousedícími objekty.

Třídy a jejich obslužné prostory jsou rozmístěny v kruhu po obvodu kolem svého těžiště (středu/atria). Atria oddělují jednotlivé části dispozice, ale zároveň slouží jak komunikační centrum a prostor pro společné aktivity.

Ze středu lze také snadno získat přehled o dění ve školce nebo kolem ní. Základní rolí obslužných boxů je přirozené členění prostoru a rozlišení místností určených pro pobyt dětí. Vzniká tak dichotomie uzavřených servisních a otevřených obsluhovaných prostorů.

Barevné řešení vychází z Ostwaldova chromatického kruhu a vybraných sedmi barev odkazujících k duze (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo/fialová, fialová/růžová).

Prostory obou školek jsou dispozičně identické, ale jsou řešeny v jiných materiálech a barevnosti. Ve waldorfské části jsou podlahy, nábytek i stěny ze dřeva (obdobně hračky), zatímco místnosti běžné mateřské školy jsou umístěné mezi jednotlivé barevné boxy. Úložné prostory a prvky jsou řešeny vestavným nábytkem, s ohledem na bezpečnost dětí bez jakýchkoliv výstupků.

Ze všech pobytových prostorů a sanitárních místností je zajištěn přístup na terasu, která je v celé ploše kryta předsazenou částí střechy, a tvoří tak přechodovou zónu zahrady.

Přidanou hodnotou je krásná a prostorná zahrada s rozličnými herními prvky, rozdělená přirozeně kruhovým pahorkem vytvořeným z hutněného násypu zeminy z výkopů základů, který je napříč odlišností výuky využíván oběma školkami.

Orientační systém byl navržen studenty UMPRUM a vychází z obrysů tvarů obrázků, které kreslily děti mateřské školky.

Konstrukce a technologie

Objekt je založen na základových pasech a patkách s oboustranně pnutou základovou deskou. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny, které jsou po obvodu doplněny o ocelové sloupy. Strop je navržen jako železobetonová monolitická obousměrně pnutá deska, po jejímž obvodu je navržena vykonzolovaná markýza.

Osvětlení zajištěné celoobvodovou prosklenou fasádou doplňují 2 velké světlíky a 41 světlovodů. Vnější stěny jsou obloženy fasádními deskami HPL.

Budova splňuje parametry energeticky pasivního standardu a udržitelnosti. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo vzduch-voda a plynový kondenzační kotel (uvažovaný poměr pokrytí TČ 75 %, plynový kotel 25 %). Řízené větrání zabezpečují dvě centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Stínící rolety redukují nežádoucí solární tepelné zisky v letním období. Objekt je tepelně stabilizován systémem stropního chlazení a topení (BKT).

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?