203.

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. František Koňařík, spolupráce: Jindřich Koska, Milena Nečásková, Tomáš Koňařík, Marek Koňařík, Pavel Siváň, Jan Jiruška, Pavel Dolanský, Petr Vlček, Roman Souček, Jindřich Jirsa, Adéla Hoblíková
Ateliér Ateliér IFK Litvínov
Místo realizace Rooseveltova 1, Osek, Ústecký kraj, Česko
Investor Cisterciácké opatství Osek, Rooseveltova 1, 417 05 Osek IČ:49086910
Dodavatel -
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2022
Fotograf Mrg. Jan Peer

Barokní perla severních Čech, tak se dá pojmenovat klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku, jež je nejcennější památkou cisterciáckého klášterního areálu, který dnešní podobu získal v 17. století při barokní přestavbě pod vedením významného architekta Antonia Octavia Broggia.

Kostel byl v havarijním stavu. Stav štukové, nástěnné a nástropní malířské a plastické výzdoby transeptu kostela byl havarijní na všech plochách. Z výzdob se uvolňovaly jednotlivé části omítek a štuků, které opadávaly i během bohoslužeb, zřejmě z důvodu dlouhodobého zatékání. Výmalba byla oprýskaná, kostel byl ponurý a tmavý.

Po restaurování se vrátil interiér do svých původních barokních barev.

V interiéru kostela zřejmě nejsložitější a nejnáročnější byla oprava štukové výzdoby omítek, štuků a zejména umělých mramorů. Štuky se vyčistily, doplnily se chybějící části a vyčistila a vyretušovala se také bohatá fresková výzdoba.

Součástí byla i oprava kaplí svatého Kříže a Božího Hrobu. Unikátem je zde zdobení, které částečně tvoří slída a její užití v té době nebylo běžné.

Odborníci obnovili také obrazy, oltáře, kropenky, varhany, dlažbu a mobiliář. Byla zavedena nová elektroinstalace.
Po celou dobu opravy v interiéru stálo lešení, práce byly rozděleny do etap a probíhaly odshora dolů na celém kostele i nad presbytářem.

Na celém kostele došlo k výměně krytiny. Krytinu tvoří přírodní břidlice, která tam byla i původně.

Přípravné fáze k opravě začali v roce 2018 a k otevření kostela veřejnosti došlo v roce 2022. Památka byla kvůli opravám zavřená. Od jejího otevření se v neděli konají bohoslužby. Kostel nabízí prohlídkový okruhu.

Kostel byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

V areálu kláštera se také povedlo obnovit klášterní pivovar, kde se vaří klášterní pivo Ossegg. Pivovar zde působil od roku 1701 do roku 1946.

O chod kláštera i pivovar se stará MVDr. Jindřich Koska.

Revitalizace zahrnovala tyto dílčí práce:

- Restaurování kleneb a stěn 3. a 2. úrovně, stěn, sloupů, stacionáře (bočních oltářů...) včetně schodiště na kůr a mobiliáře
- Restaurování dlažby v interiéru
- Restaurování varhan, demontáž a restaurování píšťalového fondu, stroje a skříně, zpětná montáž, seřízení, intonace a ladění
- Výměna střešní krytiny
- Požárně bezpečnostní řešení - Technika prostředí – Obnova elektroinstalace
- Sadové úpravy

Všechny restaurátorské přípravky jsou přírodní materiály a tudíž plně recyklovatelné.

Osoby, jež se podílely na realizaci:

Ing. František Koňařík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby- hlavní projektant, dozor při realizaci stavby.

Ateliér IFK přizval ke spolupráci mimo jiné tyto specialisty a odborníky:

- elektroinstalace - Ing. Jan Jiruška, AST ateliér
- stavebně-konstrukční část a statika - Ing. Pavel Dolanský, Dopac, s.r.o.
- elektrotechnická komunikace (ozvučení, EZS, EPS) - Petr Vlček
- architektonicko-stavební řešení a zakreslování všech situací – Roman Souček
- hromosvodová ochrana a uzemnění – Jindřich Jirsa
- architekt – dohled architektonicko-stavebního řešení - Ing. arch. Tomáš Koňařík
- grafik – IT servis s dohledem nad výpočetní technikou i na samotný management - Mgr. Marek Koňařík
- asistentka hlavního projektanta – Adéla Hoblíková
- restaurátorské práce – firma SPECTEC Group s.r.o.
- restaurátorské práce - firma Brandl s.r.o. - - akademická malířka RNDr. Milena Nečásková
- střecha, dlažba a elektro – firma IVPS, Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. - Ing. Pavel Siváň

Objednatelem bylo cisterciácké opatství Osek, jehož statutárním zástupcem je dr. Jindřich Koska.

Podařilo se mu zařadit kostel Nanebevzetí Panny Marie (SO 203), do programu IROP se spolufinancováním celého projektu z evropských fondů. Investiční náklady byly 130 000 000 Kč / 5 362 630 EUR, přičemž finanční rozložení bylo 85% EU, 10% ČR a 5% vlastník.

Kostel byl vystavěn mezi lety 1207 až 1221 jako románská trojlodní bazilika. V letech 1711 až 1720 se uskutečnila vrcholně barokní přestavba. Kostel je podle Národního památkového ústavu jednou z nejcennějších sakrálních staveb v severních Čechách.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?