143.

Vývojové centrum modularity

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof / CHYBIK + KRISTOF , autor venkovních úprav: Ing. Zdeněk Sendler
Ateliér
Místo realizace Vizovice
Investor KOMA Modular s.r.o.
Dodavatel KOMA Modular s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Vlastním pracím na projektu Vývojového centra modularity předcházel návrh a postupná realizace vstupního prostoru do výrobního areálu. Vzal si za cíl vytvořit prostor otevřený veřejnosti, který svojí aktivní hranou začlení původně uzavřený výrobní areál do svého okolního urbánního prostředí. Vývojové centrum je tedy třetí, poslední fází tohoto projektu, který svojí polohou při hraně pozemku a nízkou, horizontální hmotou uzavírá vstupní prostor a zároveň dovoluje veřejnosti nahlédnout do areálu společnosti KOMA.
Objekt slouží jako vývojové centrum, v jehož flexibilním prostoru vznikají nové myšlenky v oblasti modulárních konstrukcí. Otevřený, sdílený centrální prostor je svým tvarem uspořádaný tak, aby nedocházelo k negativním jevům, typickým pro open space kanceláře. Závěsy i pohyblivý mobiliář umožňují další možné členění prostoru.

Zatímco běžné modulární stavby jsou tvořeny z vedle sebe skládaných pravoúhlých prvků, díky novému modulárnímu systému se otevírají nové prostorové možnosti. Boxy se zázemím jsou položeny na plošné podlahové prvky a teprve ty jsou kotveny k základům. Oba moduly tak fungují jako sloupy podpírající střešní plošné moduly a dohromady tak vytváří jeden kontinuální prostor. Prosklené plochy mezi moduly zajišťují vzdušné a ze všech stran rovnoměrně prosvětlené pracovní prostředí.
Modulový systém se propisuje do návrhu samotného mobiliáře, který je tvořen spojením elementárních čtverců, obdélníků a desek. Díky tomuto konceptu je možno v průběhu času nábytek doplňovat, měnit a uzpůsobovat novým potřebám. Materiály objektu jsou použity v maximální míře ve své přírodní, surové podobě a díky perforovanému povrchu a přiznaným detailům umožňují nahlédnout a porozumět principům modulárních staveb.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?