239.

Nová numismatická expozice - Zámek Pardubice

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Architektonická část: Martin Poldauf – Prajaga ; Výtvarné řešení: MgA. Veronika Doutlíková – VCM ; Grafické řešení: Mgr. Filip Blažek, Abalon s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Investor Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
Dodavatel Realizace expozice: Sun Drive s.r.o., Východočské muzeum Pardubice
Realizace stavebních úprav: Archatt Památky s.r.o., Callipso Pardubice s.r.o.
Speciální vitríny: Bláha ús, s.r.o.
Osvětlení: ETNA s.r.o.
Datum kolaudace projektu Prosinec 2021
Fotograf

Prostory pro Numismatickou sbírku Východočeského muzea v Pardubicích jsou situovány v suterénních prostorech pardubického zámku. Jedná se o čtyři navzájem propojené místnosti, které jsou přístupné jednoramenným schodištěm ze vstupní haly u nádvoří zámku.

Projekt studie byl vypracován na základě scénáře od Prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. Nová muzejní expozice je rozdělena na 4 témata:
A) Dějiny dolaru – od českého tolaru ke světovému dolaru
B) České denáry 10. století – Mincovní nález století z počátku české státnosti
C) Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského
D) Tisíciletá tradice české měny
* pro účely výstavy byla zvolena koncepce, kde se začíná posledním tématem D) a končí expozicí A).

Koncept výstavy je jednoduchý. Vychází z půdorysného členění místností a formálního výrazu řešených prostor (valená klenba, křížové klenby kolem centrálního sloupu atd.). Expozice má jednu hlavní osu, kterou návštěvník obsáhne tři hlavní témata. Kolmo na ní je vedlejší osa výstavy, která „skrývá“ hlavní chloubu numismatické sbírky - denárový poklad století. Ten je přístupný bílým tunelem. Po jeho stranách se nachází kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského.

Barevnost řešených prostor je založená na základním kontrastu tmavé a světlé barvy. Neutrální, tmavé prostory (klenby a stěny natřeny černým odstínem) nechají vyniknout nasvětleným vitrínám nebo nástěnným tablům. Jako výrazný kontrast je místnost pokladu, která je celá bílá - ambientně nasvětlený trezor, skrývající denárový nález.

Mobiliář byl použit částečně stávající - volně stojící vitríny u stěn, který je doplněn nástěnnými panely a novými vitrínami. Jedná se o kruhový prvek kolem centrálního sloupu, přístupový tunel k denárovému pokladu a prodejní pult. V klenuté místnosti jsou dva trezory s denárovým pokladem. Mince jsou uloženy ve skleněných vitrínách, tak aby bylo možné je obdivovat z obou stran.

Hlavní motto celé výstavy je - Peníze si do hrobu nevezmeš.

Prostory pro Numismatickou sbírku Východočeského muzea v Pardubicích jsou situovány v suterénních prostorech pardubického zámku. Jedná se o čtyři navzájem propojené místnosti, které jsou přístupné jednoramenným schodištěm ze vstupní haly u nádvoří zámku.

Projekt studie byl vypracován na základě scénáře od Prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. Nová muzejní expozice je rozdělena na 4 témata:
A) Dějiny dolaru – od českého tolaru ke světovému dolaru
B) České denáry 10. století – Mincovní nález století z počátku české státnosti
C) Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského
D) Tisíciletá tradice české měny
* pro účely výstavy byla zvolena koncepce, kde se začíná posledním tématem D) a končí expozicí A).

Koncept výstavy je jednoduchý. Vychází z půdorysného členění místností a formálního výrazu řešených prostor (valená klenba, křížové klenby kolem centrálního sloupu atd.). Expozice má jednu hlavní osu, kterou návštěvník obsáhne tři hlavní témata. Kolmo na ní je vedlejší osa výstavy, která „skrývá“ hlavní chloubu numismatické sbírky - denárový poklad století. Ten je přístupný bílým tunelem. Po jeho stranách se nachází kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského.

Barevnost řešených prostor je založená na základním kontrastu tmavé a světlé barvy. Neutrální, tmavé prostory (klenby a stěny natřeny černým odstínem) nechají vyniknout nasvětleným vitrínám nebo nástěnným tablům. Jako výrazný kontrast je místnost pokladu, která je celá bílá - ambientně nasvětlený trezor, skrývající denárový nález.

Mobiliář byl použit částečně stávající - volně stojící vitríny u stěn, který je doplněn nástěnnými panely a novými vitrínami. Jedná se o kruhový prvek kolem centrálního sloupu, přístupový tunel k denárovému pokladu a prodejní pult. V klenuté místnosti jsou dva trezory s denárovým pokladem. Mince jsou uloženy ve skleněných vitrínách, tak aby bylo možné je obdivovat z obou stran.

Hlavní motto celé výstavy je - Peníze si do hrobu nevezmeš.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?