234.

PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing.arch Luka Krizek, Ing. Radek Bláha, IO Studio
Ateliér
Místo realizace Olbrichova 625/25, Předměstí, 746 01 Opava
Investor Slezská univerzita v Opavě, Olbrichova 625/25, Předměstí, 746 01 Opava
Dodavatel AVT Group a.s., V Lomech 2376, 149 00 Praha 11-Chodov
Datum kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity v Opavě (SU) pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Cílem projektu bylo vytvořit vysoce kvalitní zázemí na Slezské univerzitě prostřednictvím zkvalitnění interiérového, audiovizuálního a dalšího vybavení a zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU. Projekt podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce a posiluje atraktivity studia na Slezské univerzitě. Díky projektu bylo významným způsobem podpořeno vnímání SU jako moderní a progresivní univerzity rodinného typu, která poskytuje mezinárodně konkurenceschopné vzdělání.

Předmětem naší dodávky bylo návrh a vypracování projektu atypických prvků mobiliáře a jeho zapracování do stávajících prostor budovy rektorátu bez nutnosti větších stavebních zásahů do budovy. Objekt rektorátu se nachází v centru Opavy, na nároží ulic Na rybníčku a Olbrichovi, s hlavní fasádou obrácenou do náměstí Republiky. Objekt čítá 5 nadzemních podlaží vč. původního podkroví (5NP), a 1 podzemní podlaží. Předmětem interiérových úprav byly vybrané společné části budovy, prostory chodeb a vstupního foyer (1NP-3NP) a dále pak uzavřená velká školící místnosti v 3NP a univerzální učebna v 1PP. Součástí projektu bylo rovněž technologická modernizace reprezentativního sálu auly.

Honosná klasicizující budova vznikla původně jako vojenské velitelství s tanečním reprezentativním sálem v první čtvrtině minulého století a univerzitě slouží od roku 2003.
Materiálové a tvarové řešení navrženého interiéru citlivě navazuje na reprezentativní charakter historické budovy a podporuje její neoklasicistní vzhled. K vnitřní bohatě štukové výzdobě stěn a stropů jsme vložili odlehčený typ mobiliáře vytvořený ze subtilní jasanové konstrukce s rákosovým výpletem. Vzhledem k rozměrově drobnějším prostorům vytváří tento typ mobiliáře ve frekventovaných komunikačních uzlech dostatek soukromí všem uživatelům a přesto prostor svojí působností nezaplňují. Zdálo se nám vhodné použít tuto historickou technologii výroby nábytkovou jako spojení dvou světů, svět moderní technologie s historickým prostředím budovy. V rámci úprav jsme zaměnili novodobou keramickou dlažbu formátu 40x40cm za historicky bližší povrch vytvořený z litého teraca. Povrchy stěn a stropů byly krémovou barvou sladěny s narůžovělým odstínem litého teraca a s bělenou tonalitou dřevěného atypicky navrženého mobiliáře. Důležitým bodem bylo rovněž nové kvalitní nasvětlení všech prostor.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?