238.

Zámek Děčín - restaurování glorietu v Růžové zahradě

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek
Ateliér
Místo realizace Zámek Děčín, město Děčín, Ústecký kraj
Investor Statutární město Děčín
Dodavatel Generální dodavatel stavební obnovy: Stucco TM - Město Touškov s.r.o., jednatel a restaurátor Petr Toman
Kamenosochařské práce: restaurátor Jan Fedorčák
Kovářské práce: Miroslav Rosčuk
Sochařská výzdoba: Akademický sochař Jarmil Plachý
Datum dokončení / kolaudace projektu Září 2021
Fotograf

Restaurování vyhlídkového pavilonu výjimečné barokní památky situované v Růžové zahradě na zámku v Děčíně, dlouhodobě poškozeného povětrností a předchozími nevhodnými stavebními opravami. Obnova veřejně přístupné vyhlídky zahrnovala restaurování a opravu poškozené kamenosochařské architektury a sochařské výzdoby, opravy devastovaných zděných konstrukcí a zničených omítek včetně obnovy klenutých interiérů, doplnění řady řemeslných detailů a prvků a novou úpravu dolní dlážděné terasy s květinovým parterem. Obnova byla zakončena znovuosazením restaurovaných barokních originálů a kopií soch postav z antické mytologie.

Autoři: Tomáš Efler, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zástupce investora: primátor města Jiří Anděl, ředitelka zámku Iveta Krupičková a Miroslava Poskočilová, investiční technik Štěpánka Špačková
Studie a výchozí projekt: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Strnadová, Jaroslav Svěrek
Projekt aktualizace 2019: Tomáš Efler
Autorský dozor realizace 2020-2021: Tomáš Efler
Památkový dohled 2019-2022: Alena Sellnerová, Petra Andrejchová, Irena Klepalová
Zhotovitel: Generální dodavatel stavební obnovy: Stucco TM - Město Touškov s.r.o., jednatel a restaurátor Petr Toman
Kamenosochařské práce: restaurátor Jan Fedorčák
Kovářské práce: Miroslav Rosčuk
Sochařská výzdoba: Akademický sochař a restaurátor Jarmil Plachý
Geodetické práce a 3D skenování: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, FF UJEP Ústí nad Labem, 2020-2021
Termín: studie a projekt 2008, 2014, aktualizace projektu 2019, realizace obnovy 2020–2021, znovuosazení sochařské výzdoby 2022
Foto: Petr Špánek, Tomáš Efler, Město Děčín
Celkové náklady realizace: cca 22 milionů Kč

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?