193.

Úprava komunikací a veřejných prostranství v lokalitě U Kola a Na Hůrce

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ivana Šrámková, Jana Vichorcová, Mikoláš Vavřín / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ateliér
Místo realizace ulice U Kola a Na Hůrce
250 65 Líbeznice
Investor Obec Líbeznice
Mělnická 43
250 65 Líbeznice
Dodavatel B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy
Datum kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Zástavba této lokality plně odráží rostlé středověké založení obce. Křivolaké uličky a zákoutí mezi domy mají svůj jedinečný charakter. Nabízejí svým obyvatelům místa pro setkávání na otevřeném prostranství i odpočinek ve stínu stromu.

Inspiraci hledáme v tradičním venkovském prostoru a znovu objevujeme typické prvky, jako je lavička na zápraží, studna na křížení cest, pítko pod stromem, kaplička na návsi, trávou prorůstající kamenná cesta vedoucí k domu. Pes štěká u sousedů za zdí a v obecním rozhlase čte hlasatelka poslední zprávy. Děti si hrají na hřišti a opodál sedí babičky a klábosí.

Základní asfaltové komunikace vymezující pohyb vozidel jsou doplněny drobnou odsekovou žulovou dlažbou a štípanými kamennými obrubníky. V méně frekventovaných částech komunikací je použita nepravidelná kamenná dlažba s různým stupněm zatravnění, případně travnatá plocha. Kamenné plochy jsou lokálně doplněny prostory zelených předzahrádek vymezených štípanými žulovými obrubníky.

Vzhledem k vesnickému charakteru zástavby jsou nové stromy navrženy ovocné s drobnými záhony přímo v uličním parteru vymezenými štípanými žulovými obrubníky. Stromy ukončují průhledy ulicemi nebo doplňují liniovou výsadbu.

Měkce tvarované prvky drobné architektury – kaplička sv. Ludmily a studánka – jsou z broušeného betonu doplněného černým kovem a bronzovými plastikami. Dávají svébytný charakter dvěma hlavním ohniskům lokality. Výškový rozdíl podél ulice Na Hůrce je vyrovnán kamennou opěrnou zídkou a zatravněným svahem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?