127.

Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil/ studioPAB s.r.o. / (návrh interiéru Ing. Jana Trundová)
Ateliér
Místo realizace Wellnerova 19, 779 00 Olomouc
Investor Mgr. René Mohyla
Dodavatel Eurogema a.s.
Datum dokončení / kolaudace projektu Prosinec 2021
Fotograf

PRŮVODNÍ TEXT
Tématem projektu byla rekonstrukce a nástavba vily z 30ých let 20. století. Původním stavitelem i stavebníkem současně byl Ing. Jan Hublík. Ikdyž pod původními plány je rovněž podepsán Ing. Hublík, podle prof. Zatloukala byl dům realizován podle návrhu Bohuslava Fuchse. Teorie se opírá zejména o analogii s Fuchsovým domem v Mariánských Horách a rovněž o doložené předchozí pracovní vztahy Hublíka s Fuchsem. Přímé důkazy k tomu zatím, navzdory úsilí, nebyly dohledány. Jednoznačně se však jedná o příklad zdařilé dobové architektury. V devadesátých letech prošel dům výraznou rekonstrukcí, byl dispozičně upraven, doplněn o velkou terasu, upraveny byly i tvary a členění oken, provedeno bylo zateplení s výrazným nátěrem na modro. Stav vodorovných betonových konstrukcí byl natolik havarijní, že v nejdepresivnější fázi rekonstrukce bylo zvažováno stržení celého domu. Teorie o Fuchsově autorství zde sehrála významnou roli.

Záměrem současných úprav bylo odkrýt autentickou vrstvu původního domu a navrátit mu atmosféru 30ých let. Pro potřeby velké rodiny bylo nutné navýšit kapacitu. Nová vrstva přistupuje k původním částem s pietou a respektem, ale zároveň se nebojí sebevědomě prosadit.

Hlavní hmotě až po římsu byl vrácen původní vzhled, monumentální terasa byla odstraněna a nahrazena subtilnější. Na střeše objektu bylo nastavěno jedno ustoupené podlaží. Nová hmota respektuje základní geometrický princip původního domu a rovněž vychází z jeho tektonické logiky. Svým detailem je přiznaně současná. Od spodní části je vizuálně oddělena souvislým skleněným pásem. Barevně je nástavba sjednocena s domem, oproti hladkému štuku spodních podlaží jde o pomyslný stupeň kultivace dále, je zde aplikována broušená omítka. Hmota je záměrně převýšena, hlavní prostor ve 3np nabízí nečekanou kvalitu v podobě dramatického zvýšení světlé výšky. V podhledech nad obslužnými prostorami je pak v převýšeném prostoru situováno technické zázemí.
Původní garáž v rovině s oplocením byla odstraněna a nově posunuta na úroveň domu. Hmota garáže terasovitě ustupuje tak, aby působila v zahradě co nejmenším objemem. Všechny stupně teras jsou opatřeny zelenou střechou a přirozeně tak navazují na úpravu zahrady. Garáž je s hlavním domem spojena skleněným krčkem a za sebou ukrývá část wellness a strojovnu technologií.

Objekt je založen na skalním podloží, puklinová voda z podloží zkomplikovala původní plány a bylo nutné projekt v průběhu výstavby přepracovat. Nepříjemným překvapením byly rovněž výsledky stavebně technického průzkumu. Stav betonových stropů se ukázal být za hranou životnosti a bylo nutné je nahradit. Celková rekonstrukce se tak stávala oproti prvním představám obtížnější.
Původní komín je nahrazen betonovým jádrem, do kterého umísťujeme výtah a instalační šachtu. Betonové jádro je zároveň hlavním nosným prvkem horní ustoupené hmoty. Takové řešení umožnilo vynést horní hmotu, aniž bychom museli násilně zasahovat do původních dispozice. Jediná viditelná úprava dispozice ve 2np je posunutí jedné z příček, která umožňuje umístit schodiště do 3np. Veškeré konstrukce původního domu byly opětovně vyzdívány plnou cihlou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?