107.

TELEHOUSE

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jan Schindler, Ludvík Seko, Jakub Murla / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI
Ateliér
Místo realizace Generála Píky 26, Praha 6
Investor BPD
Dodavatel SYNER
Datum kolaudace projektu Listopad 2021
Fotograf

Budova TELEHOUSE vznikla přestavbou a přístavbou objektu telefonní ústředny z konce 70. let 20. století. Původní objekt byl navržen jako čistě technologický dvoupodlažní sokl doplněný třemi ustoupenými podlažími, které byly převážně určené pro administrativu. Všechny telekomunikační technologie jsou zachovány a po celou dobu výstavby zůstaly v plném provozu. V nové architektonické a konstrukční koncepci je stávající technologie integrována a vytváří jeden kompaktní funkční celek – technologický sarkofág skrytý uvnitř nové budovy.
Pozemek byl původně zastavěn solitérní budovou obklopenou zelenými příkopy. Rozšířením půdorysu nyní fasády navazují na urbanistický kontext Dejvic tím, že dostupují stávající uliční čáry a dotvářejí tak formu městského bloku.
Podél sousední administrativní budovy PPF-Gate (námi realizované v roce 2009) je vybudován nový veřejný park spojený s piazzettou a arkádami, které zastřešují velké schodiště a eskalátory vedoucí na vyvýšenou hlavní vstupní terasu (přemosťující stávající telekomunikační strojovny).
Hmotový koncept budovy tvoří tři 18 m široké kancelářské prsty orientované ve směru sever-jih se vzájemným odstupem 12 m. Rozměry tak navazují na šestimetrovou modulaci zachovávaných konstrukcí. Do dvorů mezi prsty jsou umístěna dvě prosklená vertikální komunikační jádra, která vycházejí z hlavní vstupní haly umístěné uprostřed půdorysu.
Nový pětipodlažní suterén, využitý převážně pro parkování, obepíná stávající konstrukce a kabelovny.
Úroveň hlavní římsy bloku umožnila umístit nad zachovávanou konstrukci šest nových podlaží. Její omezená nosnost podmínila použití lehkých stavebních metod - jako jsou dutinové stropní panely umístěné na ocelových nosnících Peikko a nosnými fasádními stěnami.
Vzpomínkou na původní objekt je do prostoru vstupního atria re-instalovaná socha Vítěze od Olbrama Zoubka, což bylo přáním sochaře a autora původního objektu Václava Aulického.

Architekt + GP: Schindler Seko architekti
(Jan Schindler, Ludvík Seko, Jakub Murla)
Investor: BPD development
Náklady: 1 mld Kč
Řešené území: 8 387m2
Zastavěná plocha: 5 675 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 25 373 m2
Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží: 17 618 m2
Užitná plocha budovy: 35 480 m2
Plocha kanceláří: 20 180 m2
Plocha retailu: 1 920 m2
Obestavěný prostor: 160 000m3
Velikost řešeného území: 8 387m2
projekt: 2/ 2009 - 5/2016
realizace: 11/ 2016 - 2022

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu BREEAM very good

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?