101.

Zahrada u funkcionalistické vily v Hodkovičkách

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Martina Forejtová
Ateliér
Místo realizace Praha Hodkovičky
Investor Soukromý
Dodavatel GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r. o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Leden 2021
Fotograf

Funkcionalistická vila z 30. let na malém pozemku nám byla inspirací pro vytvoření moderní zahrady s mnoha atraktivními prvky. Přání klienta zpočátku přesahovaly možnosti malého pozemku, ale díky promyšlené práci s terénem, se podařilo nakonec vše uskutečnit. Design, užitek a příjemná atmosféra se potkávají v jedné zahradě.
První věc pro získání prostoru byla přeměna svažitého pozemku v několik pobytových teras. Na nejvyšší terasu jsme navrhli bazén. Původně klientem požadovaný zastřešený bazén by pohledově zabral celý prostor zahrady a nezbylo by místo na nic jiného. Navrhli jsme tedy kvalitní skořepinový bazén, který splnil požadavek delší využitelnosti bazénu a prostor zůstal zachován. Níže položená druhá terasa nabízí možnost posezení s přáteli u ohniště v podobě velké cortenové mísy. Stínění velkého jídelního stolu zajišťují dvě stínící plachty. Vypadá to efektně, lehce a jejich kotvení do stěny domu šetří potřebný prostor. Terasa je jasně vymezena čistými plochami opěrných zídek z pohledového betonu, přes něž přepadají ohnutá stébla okrasných travin. Poslední terasu přilehlou k domu pokrývá trávník s okrasnými záhony. A ještě jednu terasu jsme našli - na střeše garáže. Střecha je pochozí a ve vyvýšených záhonech se odehrává pěstování zeleniny.
Design zahrady je čistý a moderní. Důležitá je práce s terénem, díky které mohlo vzniknout několik různých prostorů, které se vzájemně neruší, přitom působí harmonicky jako jeden celek. Zdi z precizně provedeného pohledového betonu, velkoformátové dlažby a dřevo dávají prostoru moderní, přesto přívětivý styl. Platany střižené do střechy poskytnou přirozený stín při lenošení u bazénu. Levitující betonové schody, cortenové ohniště a velkoformátová světle šedá dlažba jasně reagují na modernu 30. let. Okrasné záhony kolem domu nabízejí promyšlený mix okrasných travin, trvalek a cibulovin, a tak je o radost z proměnlivosti postaráno od jara do podzimu. Zlatavé trsy vysokých travin pak vyniknou zejména v zimě.
Každý si rád na zahradě užije trochu soukromí. Pozemek je z ulice odcloněn domem. Pohledy okolních sousedů cloníme nejenom betonovou a dřevěnou zdí, ale i habry s plochým tvarem koruny tzv. „lízátky“.
Na tak malé zahradě vyrostlo mnoho zákoutí, kde se dá nerušeně dělat vše, co si klient přál. Plavání, grilování, pěstování zeleniny, pečení buřtů na ohni a sezení u šachového stolku ve stínu stávajícího modřínu. Zdá se, že hodně dobrých nápadů dokáže vykouzlit i na malém prostoru vše, co si klient přeje.

Skořepinový bazén 5 x 3 m
Tropické dřevo bankirai
Keramické dlaždice Borsari
Betonové opěrné zdi Godelmann
Automatická závlaha Rainbird
Stínící plachty Bayos

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?