56.

V7_Underground

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Re_place.cz (idea revitalizace a studie /richard@revolta.cz/), U / U studio s.r.o. (řešení povrchů, sportovních a dalších prvků)
Ateliér
Místo realizace podchody Hlávkův most, metro Vltavská, Praha 7, parcela č. 2269, 2484 v k.ú. Holešovice,
Investor MČ Praha 7, TSK, THMP
Dodavatel Bonidee MNG s.r.o.
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2022
Fotograf

V rámci požadavku MČ Praha 7 na oživení zanedbaných podchodů u stanice metra Vltavská v Praze jsme navrhli proměnu temné "no-go" zóny v pouliční sdílené sportoviště. Základní technická idea byla vyhnout se nákladné rekonstrukci a implementovat nové prvky do stávajících struktur. Provozní idea byla neoddělovat sportoviště od transportní funkce podchodu, ale naopak přispět ke sdílení veřejného prostoru. Bezpečná a "friendly" zóna, přístupná v režimu 24/7. Skateboard a BMX překážky, boulderová stěna s převisem, basketballový koš, bistro s amfiteátrem. Trvale osvětlený prostor pod střechou. Procházení doplněno možností setkávání.
Věříme konceptu moderního města, v jehož rámci se pokoušíme rozostřit bariéry mezi funkcemi a jednotlivými skupinami residentů a návštěvníků. Řešení, které navrhujeme, má ambici podpořit svobodu, otevřenost, bezpečí a sdílení. A v souladu s požadavky žhavé současnosti věříme v sílu sportu coby média osobního rozvoje a mezigenerační i mezigenderové komunikace.
Podobně "spících" míst je v českých městech nespočet. Stačí je chtít změnit.

V místě podchodů se realizovala betonová podlaha (hladká pro uživatele kolečkových sportů, ale zároveň respektující komfort chodců a cyklistů) a betonové překážky. Na stávající mostní konstrukci byl umístěn boulder (využito betonovéhě o převisu) a workout hrazda. V místě přirozeného „amfiteátru“ byly využity stávající betonové kaskády jako hlediště a doprostřed byl umístěn basketbalový koš. V části podchodu u amfiteátru je od jara umístěno bistro v podobě autobusu se servisním zázemím. Prostor je osazen novým osvětlením (venkovní a vnitřní část), což umožňujeme jezdcům používat prostor za každého počasí a denní doby.
Vzhledem k charakteru stavby jsou zvoleny nejodolnější materiály – beton a kov.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?