7.

Výrobní hala EVVA - GUARD Tišnov

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Tišnov, ulice Wagnerova
Investor EVVA spol. s r.o. Praha
Dodavatel Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Datum kolaudace projektu Říjen 2021
Fotograf

Naším cílem bylo najít základní charakteristiku, takovou vlastní DNA, firmy EVVA a GUARD a jejích výrobků, firem vyrábějící klíče, zámky a bezpečnostní uzamykací systémy více než 100 let a přenést je do architektury nové stavby, ve které by mohly obě firmy fungovat dalších 100 let.
Byla to témata:
Zubatost. Modulárnost. Princip zasunutí. Otevření a uzavření. Úspornost a efektivita. Propojení. Variabilita.

Investiční náklady: 41,5 mil. bez DPH
Velikost – podlažní plocha: 332 m2 administrativní část
1339 m2 výrobní část
1990 m2 zastavěná plocha včetně přístřešků
Obestavěný prostor: 9 589 m3

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?