45.

Rezidenční projekt Sakura

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jestico + Whiles
Místo realizace Na Pomezí 1333, Praha 5, 150 00
Investor REALISM Development s.r.o.,
Strakonická 3363/2d,
Praha 5, 150 00
Dodavatel REALISM Construction s.r.o.,
Strakonická 3363/2d,
Praha 5, 150 00
Datum kolaudace projektu Březen 2020

Stavba s nádhernými výhledy na Prahu má poskytovat obyvatelům pocit bydlení v rodinném domě se zahradou, při zachování všech výhod života ve městě, v bytovém domě. Budova je zasazena do poměrně příkrého svahu. Hmotu objektu tvoří jednotlivé byty, vložené jako prvky mezi stropní desky. Tyto prvky jsou patrné na fasádě, spolu s kombinací použitých materiálů vytváří mozaiku, která zjemňuje objem stavby. Přání investora vytvořit architekturu s velkým podílem zeleně bylo naplněno pomocí neobvyklého řešení. Exteriér budovy je obklopen pěstebními kontejnery. Umístěné rostliny byly vybrány tak, aby se jim dařilo s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Na severozápadní a jihovýchodní straně jsou dále vysazeny popínavé rostliny. Oporu jim tvoří soustava nerezových lan mezi patry. Parkování je v podzemní garáži kryté zelenou střechou. Vstupy pro pěší v prvním nadzemním podlaží umožňují přístup do všech bytů přes společnou zahradu domu, každý byt v přízemí má navíc vlastní zahrádku.

Bytový dům obsahuje 64 bytů a tři „střešní vily”. Budova je zasazena do svahu, díky tomu je podzemní podlaží částečně na úrovni terénu. Na severovýchodní straně obsahuje obchod, kavárnu, vstup do podzemních garáží, 3 mezonetové a 2 standardní byty, každý se zahradou. Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový skelet s betonovými mezibytovými příčkami. Fasáda je kombinací oken v dřevěném rámu a 3 hlavních materiálů – profilovaných plechů zlaté barvy, antracitových cementovláknitých desek a bílé omítky. Obvod domu, na všech podlažích, je lemován pěstebními kontejnery. Ty jsou tvořeny pozinkovaným ocelovým rámem, kotveným k nosné železobetonové konstrukci. Viditelné části jsou obloženy sklovláknobetonovými deskami. Přebytečná dešťová voda ze zelených střech je odvedena do podzemní jímky a využívána k zavlažování. Kontejnery jsou zavlažovány pomocí automatického, počítačem řízeného, systému.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?