226.

Rodinný dům Lhota

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Atelier Kunc architects, MgA Michal Kunc, Ing.Arch. Petr Tesař, Ing.Arch. Michal Sůva
Ateliér
Místo realizace Příčná 18, 277 14 Lhota u Dřís
Investor
Dodavatel Stamura
Datum kolaudace projektu Březen 2021
Fotograf

Dům je odpovědí na okolí, místo a jeho atmosféru pro kterou si klient toto místo vybral. Zvolená barevnost, skladba materiálů, hra se strukturami od hrubých po jemné, haptika, barva vyplaveného dřeva, střešní světlíky přenášející hru stínů stromů i do interiéru, plynoucí prostor, mazání hranice mezi interiérem a exteriérem, světlé pozitivní barvy … slunce … blízkost koupání … chození bosýma nohami v písku – zachytit a přenést tyto pocity do stavby – bydlet jako o dobré dovolené…

Jednopodlažní rodinný dům, bez suterénu. Založení na betonových pasech. Konstrukční systém přizpůsobený architektonickému konceptu, kombinovaný z nosných zděných a železobetonových stěn doplněných o ocelové sloupy. Železobetonová stropní deska ploché střechy s dimenzací odpovídající i ochraně před pádem stromu. Zateplení na doporučené hodnoty. Okna s trojskly a posuvnými HS portály s podpůrným elektromotorem. Okenní rámy zapuštěné v konstrukcích pro bezrámový efekt. Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda, rekuperace s možností předchlazení vzduchu, troj zónová pro možnost nezávislého nastavení a soukromí pro obytnou zónu, zónu master ložnice a zónu hostů. Elektroinstalace s možností dálkového ovládání technologických systémů přes smartphone. Zabezpečovací systém s magnety neviditelně integrovanými v okenních rámech a pohybovými senzory.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?