222.

ZAHÁLKA

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů under construction architects / Bevk Perović arhitekti / Atelier Flera
Ateliér
Místo realizace Mezi vodami 35, Praha 12 Modřany
Investor Horizon Holding / KARLÍN GROUP
Dodavatel Metrostav divize 3
Datum dokončení / kolaudace projektu Listopad 2020
Fotograf

Zahálka je nová moderní čtvrť v Praze 4. V několika etapách v sousedství golfového hřiště a Vltavy postupně vznikne sedm nadstandardních bytových domů, mezi nimi velkorysé parky s desítkami stromů, hřiště, pěstěné trávníky i louky, lemující biokoridor přírodního potoka. Tři mezinárodní architektonická studia a atelier krajinné architektury se spojily, aby společně vytvořily více než jen skvělé moderní bydlení v nových rezidencích.

Dvě bytové věže propojuje společná garáž v podnoži s vjezdem v úrovni 2.PP. suterén slouží jako parkovací plocha se sklepy, menší část pak pro technologii a zázemí. Posazením objektů na této terénní vyvýšenině dojde zároveň k částečnému odclonění od okolní dopravy a zlepšení výhledů z bytů. Pěší přístup k nadzemním objektům je vyřešen pozvolným stoupáním po rampách z nástupní plazy ve východní části areálu v ulici Mezi Vodami.
Nadzemní části obytných věží jsou 14 respektive 12 pater vysoké. Jednu věž navrhoval český ateliér under-construction architects, druhou pak slovinský Bevk Perovič architekti. Každý dům má svůj nezaměnitelný rukopis, zároveň tvůrci vzájemně komunikovali například při výběru materiálů a areál působí harmonicky.
Vnější poloveřejný prostor slouží jako vstup a exkluzivní exteriér objektu. Jeho program je určen zejména pro obyvatele/nájemníky budovy a je napojen na veřejnou komunikaci jemnou terénní vlnou zeleně.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu BREAM Certifikát

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?