11.

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Libušína

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Masák & Partner s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Pustevny 221
756 56 Prostřední Bečva
Investor Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Palackého č.p. 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Dodavatel Archatt s.r.o.
Branky 291/16
664 49 Ostopovice
Datum kolaudace projektu Červenec 2020
Fotograf

Jídelna Libušín patří do souboru nejznámějších beskydských secesních lidových staveb, které se staly symbolem Pusteven. Byly vystavěny v letech 1897–1899 podle návrhů architekta Dušana Samo Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína.
Stavby na Pustevnách vznikaly podle principů skládání a kombinování různých prvků a motivů lidového stavitelství. Byly převzaty jak z lokalit Valašska, tak z lokalit Slovenska.

Po vyhoření bylo cílem zadavatele projektu obnovy dodržet takové architektonické a technologické postupy, které zaručí, že stavba bude v detailu i celku odpovídat období vzniku.

Celá stavba je (kromě části kuchyně) roubená. Obnova byla realizována tzv. Vědeckou rekonstrukcí. Byla snaha použít co nejvíce původních konstrukcí a ty které byly zničeny požárem, potažmo povětrnostními vlivy se nahradily novými konstrukcemi, avšak s použitím původních metod, dodržením tradičních rukodělných řemeslných postupů (například ruční tesání trámů).
Bylo použito dřevo z různých druhů stromů, tak jak to bylo i v původním stavu.
Restaurátorské práce byly prováděny původními technologiemi, pod neustálým dohledem experta.

Aby stavba mohla bezpečně fungovat a zároveň splnila i veškeré současně platné předpisy, bylo nutno do objektu doplnit moderní technologie. Za zmínku stojí vytápění pomocí tepelných čerpadel, použití samozhášecího systému a to jak vodního (sprinklery), tak i poměrně atypického plynového hasícího zařízení. Celá stavba byla opatřena požárními čidly.

Projekt byl zpracován v BIM prostředí v programu Archicad.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?