196.

Nová Útulna

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jan Tyrpekl
Ateliér
Místo realizace Vratěnín
Investor Studio Primitive
Dodavatel Studio Primitive - Jaroslav Kejř, Adam Ulrich, Jan Hyk, Jan Tyrpekl
Datum kolaudace projektu Březen 2021
Fotograf

Objekt je evolucí projektu nástavby na bunkru (tzv. „řopíku“) z roku 2017. Jelikož se původní objekt blížil konci životnosti, chtěli jsme vyzkoušet - za využití stejných principů jako původní nástavba, tj. minimalizace stavebních procesů, zapojení místních atd. - zvýšení standartu objektu.

Osvědčenou hmotu bylo zbytečné měnit, jednalo se tedy především změnu konstrukčního systému, povrchů, technologie a zeteplení. Nejčastější konstrukční princip u současných dřevostaveb nosnou konstrukci zakrývá a elementární prvkek stavby tím pádem není viditelný. Zde je konstrukce z KVH hranolů přiznaná a celá skladba stěny je umístěna za konstrukci směrem k exteriéru. Kvůli plasticitě vnitřního povrchu je záklop realizovaný z hoblovaných prken. Fasáda je naopak z neošetřených a nehoblovaných modřínových fošen, která svým hrubým povrchem a rychlým zšednutím nechá objekt přirozeně splynout se zelení, kterou je objekt obklopen. Hlavním záměrem bylo posouzení složitosti procesu výstavby a poměr nákladů vůči zvýšení standartu nového objektu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?