136.

Obecní úřad Hluchov

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Jiří Markeviř / Public Ateliér, Jaroslav Sedlák / FUUZE, Vendula Markevičová / Public Ateliér
Ateliér
Místo realizace Hluchov
Investor Obec Hluchov
Dodavatel Jamastav
Datum kolaudace projektu Leden 2020
Fotograf

Obecní úřad Hluchov – původně renesanční tvrz přestavěná na barokní zámek, v 19.století sklady a kanceláře drahanovického cukrovaru. Po znárodnění byla budova modernizována pro kanceláře MNV, JZD a osvětovou besedu. Dnes obecní úřad, knihovna a společenský sál s výčepem.

Záchrana chátrajícího objektu a přístavba sociálního zařízení. Úprava dispozice pro chod obecního úřadu a společenský sál s knihovnou. Oprava střechy, sanace prasklé klenby, úprava schodiště a rozšíření společenské chodby, výměna oken, rekonstrukce původního členění říms dvorní fasády ze zachovalých fragmentů. Uliční fasáda zachovává Charakter modernizace z padesátých let, zjemněna úpravou dělení oken nových dřevěných oken.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?