108.

Přístavba kanceláře ve Vysokém Mýtě

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Martin Prokš, Marek Přikryl / Prokš Přikryl architekti
Ateliér
Místo realizace Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Investor MDS projekt s.r.o.
Dodavatel Tesaři Osík, klempířství Milan Halamka, okna Alurey, truhláři JR interiér
Datum dokončení / kolaudace projektu Březen 2021
Fotograf

Nevelký dvorek, ve vnitrobloku za hlavním náměstím, je vymezen slepými zdmi sousedních objektů, vše je zde natěsno. Tyto limity daly přístavbě tvar věže s minimálním půdorysem a natlačily ji na samou hranici, do severní části pozemku. Dvůr tak zůstal vzdušný a zároveň stavba v této pozici nestíní ani neovlivňuje okolní objekty. Reflexní fasáda z hliníku odráží pestrý svět zadních dvorků, ze kterého přístavba čerpá svůj tvar i charakter a kam zároveň svou siluetou a přítomností přispívá. Osazením v druhém plánu je však z pohledu chodce neviditelná.

Z důvodu omezeného přístupu na staveniště, proveditelnosti a rychlosti výstavby byl zvolen lehký dřevěný skelet, založený na pasech, s trámovými stropy a provětrávanou falcovanou fasádou, použitou zároveň i jako střešní krytina. Dispozice je jednoduchá – v každém patře jedna místnost. Mezi přízemím s jednací místností a patrem je skryté provozní schodiště. Podkroví je doplněné o ateliérové severní okno přes celou šířku místnosti, vyvažující minimalizované jižní okno. Úpravy v rámci stávajícího objektu zahrnují propojení s přístavbou ve všech patrech a obnovu technologií.
Úvahy o materiálu fasády nakonec vedly k přírodnímu hliníku z několika důvodů. Z hlediska požárního bylo nutné vybrat nehořlavý materiál. Požární důvody ovlivnily také umístění oken. Dále měla být fasáda montovaná a použitelná i na střechu. Nakonec rozhodlo hledisko architektonické – volbou reflexního pláště dům odráží živý svět okolo sebe a mění se v průběhu dne. Rozměry: výška 11,85 m, šířka 6,25 m, hloubka 4,9 m.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?