213.

Bytový dům Panna a Baba

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér m4 architekti s.r.o. / Milan Jirovec, Matyáš Sedlák, Miroslav Holubec, Tomáš Fejkl
Místo realizace Praha 10
Investor Desátá projektová s.r.o.
Dodavatel EBM construct s.r.o.
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Bytový dům „Panna a Baba“ se nachází v klidné části Pražských Strašnic na rozhraní drobné zástavby a parku. Na společné parkovací podnoži se nachází dvě hmoty reagující nejen na měřítko okolních domů, ale i potřebné odstupy a výškové limity. Výsledkem je výrazná kompozice, která je ovšem sjednocena jednotným architektonickým výrazem. Přísně čtvercové okenní otvory, jejichž velikost je odvozena od jejich funkce jsou jednotícím prvkem architektury objektu.

Dvojjedinost formy pak nachází svůj odraz v názvu projektu odvozeném od typické siluety Českého Ráje.
Prostorový koncept bytového domu je založen na neokázalé modernosti a snaze o příjemné, obytné prostředí, které však nezatěžuje své okolí přílišnými vhledy do soukromí. Správně namíchaný poměr otevřenosti a uzavřenosti je zárukou městského výrazu stavby. Vstup do objektu je koncipován jako poloveřejné patio, místo setkání i odpočinku mezi veřejným a soukromým světem.

Dům je navržen v rámci vyšších technologických standardů. Hlavní nosná konstrukce je železobetonová, výplně otvorů jsou hliníkové. Kontaktní fasáda je obložena keramickými pásky v kombinaci s hladkou omítkou. Technická kvalita spočívá v důsledném dodržení nastaveného architektonického detailu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?