208.

Manifesto and reSITE office

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Marco Maio Architects
Místo realizace DRN, 6. patro, Národní 135/14, Staré Město, Praha, Česká republika
Investor reSITE
Dodavatel Local suppliers
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Velký důraz byl kladen na zachování a vyzdvižení kvalit prostoru jako takového. Tedy přehlednost, variabilitu, prosvětlenost a vzdušnost. Základní prvky (beton na stropě a nosných konstrukcích, skleněná fasáda, přiznané instalace a tmavá podlahová dlažba) tak zůstaly bez výrazných změn, naopak byl podtržen jejich charakter. V kontrastu k převážně industriálním materiálům byly dále v návrhu voleny jemnější organické materiály na bázi textilu a dřeva. U pódia, wellcome wall a šatny byla použita dubová překližka. Světlý textil byl užit za účelem dosažení co nejvyššího optického i akustického komfortu pro soustavnou práci. Členění prostoru pomocí textilu rovněž umožnil pracovat s oblými tvary uvnitř prostoru, čímž je znovu podtržen organický charakter interiéru. Osvětlení a jiné doplňky jsou řešené v bílé antracitové barvě, čímž na sebe nijak zásadně neupozorňují, ale naopak přispívají k celkové harmonii.

/

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu /

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?