203.

Smuteční síň Zábřeh

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů ječmen studio - Lukáš Blažek, Vojtěch Jemelka, Lucie Vyhlídalová, Eva Blažková
Ateliér
Místo realizace Zábřeh, Jiráskova 129/39, katastrální území Zábřeh na Moravě (789429)
Investor Město Zábřeh
Dodavatel VHH Thermond
Datum kolaudace projektu Červenec 2020
Fotograf

K původní stavbě brány hřbitova byly v druhé polovině 20. století přistavěny dvě hmoty a proveden nový vstup z jihu s lodžií. Napříč dispozicí byla necitlivě vložena smuteční síň. Návrh zachovává původní architekturu objektu brány a vypichuje ji, přičemž ji ale pročišťuje. V interiéru je kladen důraz na jasnou orientaci prostoru. Jsou navrženy dva zásadní momenty symbolizující základní témata naší existence, tj. život a smrt. Horní osvětlení dosažené střešním světlíkem nad katafalkem - život, nový prohnutý strop nad obřadní síní, vstupující do dialogu s taktéž prohnutou stěnou za katafalkem - smrt, od níž ale zemřelý nakonec směřuje zpět ke světlu - životu. Stěna za katafalkem i strop jsou provedeny s povrchovou úpravou stucco lustro v tmavě zelené s nádechem slavnostnosti. Kontrastem k exkluzivního stopu je velmi světle šedý zbytek interiéru modelovaný světlem. Vše je doplněno prvky teplých odstínů; překližkový mobiliář, katafalk s geometrickým motivem, autorská vitráž a svítidla.

Objekt smuteční síně je v jádru dvoupodlažní zděná stavba, z cihel plných rozdílných tlouštěk, zastřešen sedlovou střechou s valbami a kupolí nad centrální částí (bývalým průjezdem na hřbitov), doplněno o dvě taktéž zděné hmoty. Součástí návrhu bylo zbudování nového hlavního přístupového schodiště, otevření jižní fasády, návrh tvarované žb skořepiny jako zastropení 1np, tvarovaná žb stěna za katafalkem, vložení nového světlíku a úpravy vnitřní dispozice. V exteriéru je navrženo zateplení obou krajních hmot, dále celkové jednotné scelující architektonické řešení hlavní hmoty včetně opravy fasády a výměny krytiny s bedněním střechy (mimo kupoli).
Zastavěná plocha: 302 m2
Užitná plocha: 314,0 m2

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy F
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?