206.

Novostavba Vinařství Fabig - II. etapa

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. arch. Jakub Caha, Ing. arch. Marek Ječmen
Ateliér
Místo realizace Hustopeče
Investor Fabig s.r.o.
Dodavatel Nebude zveřejněn
Datum kolaudace projektu Srpen 2020
Fotograf

Spolupráce na vinařství Fabig vychází především z dlouholetého přátelství mezi perspektivním mladým vinařem a architekty. První etapa vinařství vznikla v rané fázi obou dvou. V průběhu cca 5 let přestala kapacita haly stačit a potřeba rozšíření stávajícího objektu se přerodila v etapu druhou, v podobě skladovací haly s expedicí lahví, dále o uzavřený areál pro zpracování vína a přístřešek pro garážování veškeré techniky.
Jednoduchá antracitová hala kubického tvaru z první etapy je doplněna o betonovou siluetu skladových prostor. Monumentální hmota betonu je zmírněna antracitovými plochami tvořenými perforovaným plechem „tahokovem“. Technika vinařství je ukryta pod přístřeškem a schována za oponou v podobě průmyslové plachty. Umístění části skladu v rámci prudkého svahu zajišťuje vhodné klimatické podmínky uvnitř stavby bez nutnostI neustálého klimatizování či chlazení.

Adresa místa stavby: Brněnská 1411,37c, Hustopeče
Zastavěná plocha objektu: 400 m2 (sklad lahví, přístřešek - II. etapa)
Plocha pozemku: 2075,00 m2
Obestavěný prostor: 2500 m3

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?