191.

Turistické centrum "Na rejdě"-Spytihněv, Letní vyhlídková terasa

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ivan Bergmann, Pavel Srba
Místo realizace Spytihněv
Investor Obec Spytihněv
Dodavatel Dakor s.r.o. , Truhlářství Petráš, mmcité-egoe
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Objekt letní vyhlídkové terasy s vlajkovou věží je situován na travnaté ploše v návaznosti na rekonstruované
hrázní domky na rejdě Baťova kanálu a letní amfiteátr. Objekt terasy má trojúhelníkový půdorys natočený výraznou špicí se
schodištěm směrem k amfiteátru, rovnoběžně se stávajícím chodníkem podél břehové hrany. Terasa s
tvaroslovím vycházejícím z lodních motivů, má umožnit pohodlné rekreační využívání pro návštěvníky rejdy s
přístavištěm lodí formou krytého posezení na úrovni terénu, resp. na horní terase. Tato úroveň bude
využívána částečně i jako hlediště pro kulturní a společenské akce v amfiteátru.

Stavba terasy je založena plošně na základových patkách. Základová spára je navržena na úrovni původního
rostlého terénu hrázního tělesa. Nosnou konstrukci tvoří ocelová rámová konstrukce vynášena rastrem
kruhových ocelových sloupků. Nosné prvky zastropení jsou navrženy z pohledově upraveného dřevěného
řeziva. Pochůzí plochy teras jsou navrženy z dřevěných tepelně upravených lamel, např. Thermowood

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?