184.

pavilon IMPAKT

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Architektonický atelier Ježková - Jaroš a majo architekti
Místo realizace Praha
Investor MFF UK
Dodavatel Auböck, s.r.o a OHL ŽS, a.s.
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Pavilon Matematiky a Informatiky hledá minimalismus vnější formy a architektonickou čistotu interiérů, ve kterých hraje hlavní roli prostor a světlo.

Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Konstrukčně jde o vyzdívaný monolitický skelet s nosnými sloupy kombinovanými se stěnami a monolitickými deskovými stropy. Stropy všech pater nad auditoriem jsou z předpjatých prefa betonových panelů.

V budově se nachází auditorium pro 250 lidí, posluchárny a knihovna, velká laboratoř robotiky a temná laboratoř pro studium barev, didaktická laboratoř informatiků či teoretické a softwarové katedry. Horní patro slouží výzkumníkům a experimentům, pro studenty je určeno deset učeben, z toho čtyři počítačové.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?