182.

Komunitní centrum Opatovice I

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková / Rusina Frei architekti
Místo realizace Opatovice I č. p. 28, 28601 Opatovice I
Investor Obecní úřad Opatovice I
Opatovice I, čp. 35
286 01 Čáslav
IČ: 640379
Dodavatel Vestaj s.r.o., Chrást 45, 284 01 Kutná Hora, IČO: 27213901
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Středočeská obec Opatovice I zakoupila starou chalupu nad rybníkem. Z domu vzniklo komunitní centrum s klubovnou a tanečním sálem, který místním chyběl.
Přestavba zachovává nejhodnotnější části chalupy – světnice a zaklenuté místnosti v prostřední části domu. Této části jsme navrátili historické velikosti otvorů a špaletová okna. Světnice s prkennou podlahou a kamny může být malou klubovnou pro dětské kroužky i počítačovou učebnou pro seniory. Kuchyně opět slouží svému účelu – s moderním vybavením i s původním kachlovým sporákem na nožičkách. Dožilá stáj a stodola ustoupila novostabě sálu, otevřeného do krovu. Společenský prostor propojují velká okna na vstupní dvůr vpředu i na sad nad chalupou.

Komunitní centrum na pěkném velkém pozemku doplňuje ještě zděná kolna, která po menších úpravách slouží jako hospodářský objekt. Na místě zbořené stodůlky se výhledově počítá s výstavbou chaty se dvěma malými obecními byty. Ty mohou sloužit jako obecní nebo jako prázdninové bydlení.

tradiční omítky, válečková výmalba, prkenné podlahy, slinutá dlažba, průmyslová mozaika, dřevěná špaletová okna, hliníková okna, velkoplošná pálená krytina

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?