143.

Rodinný dům Klatovy

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Filip Hejzlar, Ing. arch. Markéta Orlová, Ing. arch. Hana Al-Gibury/ ateliér de.fakto
Místo realizace Plzeňský kraj - Klatovy
Investor soukromá osoba
Dodavatel BKP TRANSPORT GROUP S.R.O.
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Celkový koncept domu je založený na maximálním využití venkovních prostor, které jsou propojené s interiérem a vytváří tak příjemnou a vzdušnou dispozici domu, který je jednoduchý svým materiálovým ztvárněním, avšak dynamický svým tvaroslovím. Hlavní ideou bylo spojení dvou na sobě posazených hmot, které svým uspořádáním zajišťují splnění zadaných kritérií. Rodinný dům jsme navrhovali s ohledem na využití potenciálu pozemku a splnění zadání investora. Dům jsme otevřeli směrem k atraktivním výhledům města. Naopak vůči sousedům a průmyslovému areálu jsme jej uzavřeli. Objekt je tvořen dvěma hmotami, které daly vzniknout velkorysým terasám orientovaným na východ a západ. Celkem dům disponuje čtyřmi venkovními terasami. Vrchní hmota domu svým uspořádáním vytvořila krytý přístup do domu z jedné strany a krytou venkovní terasu ze strany druhé. Dvě terasy dále vznikly na střeše spodní hmoty a jedna terasa na střeše vrchní hmoty.

Konstrukce domu je tvořena ze zděného systému Porotherm a z monolitických betonových stropů. Fasádu domu tvoří převážně bílá omítka v kombinaci s šedou dekorativní omítkou doplněna o dřevěné lamely zajišťující stínění a soukromí. Návrh zahrady reaguje na okolí a vytváří přirozenou clonu od přiléhající komunikace. Je tvořena kombinací okrasných rostlina a dřevin.Interiéru, který je zde pojat v minimalistickém duchu a tvarosloví korespondujícím s tektonikou domu, vévodí šedobéžová dlažba prolínající se celým domem a vestavěný nábytek v převládající bílé barvě, kterou akcentuje použití velkoformátové keramiky Calacatta. Celý dům je vybaven atypickým nábytkem na míru. Veškeré úložné prostory a technické vybavení pro zázemí je skryto v truhlářský prvcích, které dále navazují na ostatní funkční zařízení interiéru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu B

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?