142.

The Flow

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Chapman Taylor s.r.o.
Místo realizace Václavské nám. 47, 110 00 Praha - Nové Město
Investor Flow East a.s.
Malé náměstí 144/1, 110 00 Praha - Staré Město
Dodavatel Flow East a.s.
Malé náměstí 144/1, 110 00 Praha - Staré Město
Datum kolaudace projektu Červenec 2020

Tento projekt poskytuje sedm pater prestižních kancelářských prostor, tři úrovně maloobchodních prodejen a dvě podzemní podlaží parkování na významném rohovém místě na Václavském náměstí.

Projekt je navržen a vyvinut velmi pečlivě, aby respektoval městský, historický a společenský význam této prominentní lokality, 3-D fasádní systém je pro Českou republiku první.
Projekt je také udržitelný a energeticky účinný a zahrnuje inteligentní integrované technické systémy budov.

Flow Building je první v České republice, která dosáhla hodnocení BREEAM Outstanding, což je nejvyšší hodnocení BREEAM podle nejnovější verze schématu BREEAM International New Construction.

Objekt má 3 podzemní se 129 parkovacími místy včetně zázemí pro ciklisty a 9 nadzemních podlaží.
V garážích je umístěno 50 elektrodobíjecích stanic 22KW a 3 rychlodobíjecí stanice 150KW.

Budova vyuřívá nejmodernější dostupné technologie a pasivní prvky ke snížení spotřeby energie (aktivní fasádní prvky, VRV systém tepelných čerpadel, trojté zasklení, energeticky úsporné výtahy s rekuperací a systémen DSC). Řada materiálů je certifikována podle norem ISO14001 a mnoho povrchových úprav v oblastech pronajímatelů vyhovuje emisním úrovním EU VOC. Dešťová voda je shromažďována v retenční nádrži, ale není zde nainstalován žádný zavlažovací systém. Akusticka je zajištěna v shell & core.

V interiéru i na fasádě jsou použity luxusní materiály: Spišský travertin, Brazilské mramory a prvky z patinované mosazi.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu BREEAM

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?