117.

Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Michal Motyčka
Místo realizace Smetanovo nám. 71, 570 01 Litomyšl
Investor Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi
Dodavatel nebyl generální dodavatel
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Galerie má jednoduché schéma v podobě podélné osy vedoucí z náměstí do zahrady. Na ose jsou navěšeny jednotlivé prostorové události. Daný prostor určitým způsobem dýchá, rozšiřuje se do dominantních částí a zužuje do sevření, tak se vytváří jeho přirozené dělení. Člověk má možnost se nadechnout, než vstoupí do další situace. Základními principy rekonstrukce jsou prostor, světlo, respekt k vystavovaným dílům, vnímání horizontu a prostorových os vertikální i horizontální, průhledy a bílá stěna. Nejdůležitějším bodem je pro mne divák v tom smyslu, aby oko diváka zůstalo klidné a soustředilo se na vystavené umění. Hlavním předpokladem pro kvalitní fungování současné galerie umění je světlo ve smyslu osvětlení, které je zároveň rozptýlené na stěny i do prostoru, je doplněno sólo spoty a působí přirozeně. Cílem galerijního prostoru je přimět diváka k vidění, pozorování, následně k přemýšlení a dopřát mu prožitek. Galerie Miroslava Kubíka je žitým místem pro umění. Michal Motyčka

Galerie se nachází v prvním patře reprezentativního měšťanského domu č. 71, situovaného v horní části Smetanova náměstí. Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi oficiálně otevřeli v září 2011 v Litomyšli galerii, která nese jméno jejich otce. Dům na náměstí mnohokrát ve své historii vyhořel a jeho poslední rekonstrukce proběhla v roce 1999, kdy byla dispozice prvního patra upravena na kanceláře. Výstavy současného umění zde byly pravidelně prezentovány v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle od roku 2005. Zkušenosti s dlouholetou výstavní činností se staly podnětem k nové přestavbě daného místa na funkční galerii pro vizuální umění 21. století. Esteticky čisté a zdánlivě tradiční řešení prostoru prožíváme skrze základní požitky, vnímáme: světlo, oblohu a zeleň, vzduch a faktor, na který upozorňuje Le Corbusier a jež je pro architekturu výstavního prostředí nejdůležitější: určitý pocit svobody.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?